Företagshälsovård

Sodexo har Falck som företagshälsovård. Alla medarbetare kan kontakta Falck i ärenden som rör den egna hälsan. Man kan ringa till Falck för rådgivning och få hjälp med bedömning om besvären är arbetsrelaterade eller om man ska vända sig till en annan vårdgivare. 

Du som medarbetare har möjlighet till kostnadsfri telefon- och mejlkonsultation med företagshälsovården. 

Bokning av telefon- eller mejlkonsultation görs via Falcks centrala bokning på telefon 0771-23 23 00. Falck återkommer till dig på överenskommen tid.

Tillbaka till toppen