Användarvillkor

Innehåll - direktlänkar till de olika avsnitten:


Inledning

Dessa användarvillkor gäller alla användare (externa och medarbetare inom Sodexo).

De bildar regelverket för användning av Plattformen och databasen på ett korrekt och effektivt sätt med respekt för individer, sekretess, immateriella rättigheter och efterlevnad av datasekretess.

Sodexo reserverar sig rätten att  upphäva, ändra eller dra tillbaka dessa användarvillkor när som helst utan förhandsmeddelande.

Användare har ansvaret för att regelbundet se över dessa användarvillkor.

Definition 

Immaterialla rättigheter”: innebär eventuella och alla patent, copyrights (inklusive kommande copyrights), designrättigheter, trademarks, Trade Mark, service marks, domännamn, affärshemligheter, know-how, databasrättigheter och alla andra immateriella rättigheter, registerade och oregistrerade, och ansökningar för eventuella kommande och alla rättigheter av liknande natur som kan finnas var som helst i världen genom Sodexo eller ägt av Sodexo.

Material”: innebär skriftlig dokumentation och skriftligt innehåll, verbalt, elektroniskt och annan information, databaser, datamjukvara, Software, designer, skisser, foton eller andra bilder, plattformen, ljud eller någon annan registrering av information i någon form som hör till Sodexo, men som för att undvika tveksamheter inte inkluderar material som hör till Användarna.

Persondata": all information  som relaterar till en identifierad eller identifierbar fysisk person; en identifierbar fysisk person är en som kan bli identifierad: vilket direkt eller indirekt innebär, särskilt genom referens till identifiering via namn, ID-nummer, lokaldata, online identifiering eller till en eller flera faktorer specifikt om kroppslig, fysiologisk, genetisk, mental, ekonomisk, kulturell eller social identitet hos den fysiska personen.

Plattformen”: innebär Sodexos intranät Sodexo_Net: https://se.sodexonet.com/home.html

Användning”: innebär direkt användning av alla de funktioner och dokument som finns tillgängliga på Plattformen.

Plattformen 

Sodexo ska tillhandahålla en platform med, men inte begränsat till, följande element:

  • Information om koncernen, om verksamheten, affärsverktyg, struktur, finans
  • Nyheter, Riktlinjer och policys,
  • Sökfunktion, telefonbok,
  • Länkar till andra Sodexoverktyg

Den här Plattformen har internationell räckvidd med syfte att täcka Sodexos världsomspännande affärsverksamhet. Därmed kan all Sodexos service och alla tjänster presenteras på Plattformen. Sådan information innebär dock inte att den servicen och de tjänsterna finns tillgängliga i ditt land.

Sodexo  garanterar inte att tillgången till Plattformen kommer att vara oavbruten eller fri från fel, buggar eller virus. Det kan bli nödvändigt för Sodexo att tidvis tillfälligt stänga ner Plattformen helt eller delvis för att genomföra underhåll.

Där Plattformen innehåller länkar till andra sajter och resurser som tillhandahålles av tredje part, så finns de där endast för Kundens information. Sodexo har ingen kontroll över tillgången eller innehållet hos andra sajter eller resurser, och tar inte på sig ansvar eller skyldighet för dem eller för någon förlust eller skada som kan uppkomma genom Kundens användning av tredjepartssajter eller -material.

Behörigheter

Behörigheter definieras beroende på användarstatus. Den här Plattformen är exklusivt avsedd för Sodexomedarbetare samt auktoriserade ombud och partners. Icke behörig åtkomst är strikt förbjudet och de som bryter mot detta kan åtalas.

Användarskyldigheter

Användaren försäkrar att denne inte ska använda Plattformen på ett sätt som är olagligt, eller bryter mot immaterialla rättigheter, besittningsrätt eller personliga rättigheter för någon tredje part, inte missbruka Plattformen genom att  införa virus, Trojaner eller annat material  som är teknologiskt skadliga, försöka få otillåten tillgång till Plattformen, servern på vilken Plattformen är lagrad.

Användaren får endast ladda ner och skriva ut dokument från den här Plattformen för icke-kommersiellt personligt syfte. Delvis eller fullständig reproduktion på elektroniskt eller mekaniskt sätt utan av Sodexo utfärdat skriftligt tillstånd ska bedömas som förfalskning och är olagligt. Användaren försäkrar att denne ska använda Material tillgängligt via Plattformen och Plattformen i sig själv i enlighet med Sodexos policys för sådan användning.

Ägarskap och immateriella rättigheter

Användaren accepterar och Sodexo garanterar att Sodexo är ägare av immateriella egendomar och material och att dessa inte inkräktar på immateriella rättigheter hos någon tredje part.

Sodexo beviljar härmed Användaren en personlig, icke exklusiv och icke överförbar licens att strikt endast nyttja immateriella egendomar och/eller material i enlighet med dessa villkor. Denna licens är begränsad till så länge den period den kommersiella relationen mellan och Sodexo och Användaren råder. Om sådan relation upphör, upphör licensen automatiskt och tillgången till Plattformen kommer att avslutas.

Ansvar

Varje Användare av Plattformen förstår och godkänner att förlust eller skada av något slag som uppstått genom användning av innehåll eller/och Plattformen är enbart dennes ansvar.

Sodexo garanterar inte att informationen på den här webbplatsen inte innehåller några felaktigheter och frånsäger sig allt ansvar.

Maila frågor om användarvillkor

Symbolbild e-post

Kontakta vår växel:

08-5788 4000

Tillbaka till toppen