Företrädesrätter

Vem kan anmäla anspråk på företrädesrätt till återanställning?
Du som har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller av samma skäl inte fått din tidsbegränsade anställning förlängd och du har därför rätt till företrädesrätt till återanställning hos Sodexo AB enligt bestämmelserna i 25§ LAS.

Om du har rätt till företrädesrätt framgår av ditt uppsägningsbesked. Du har företrädesrätt i nio månader från sista anställningsdag. Du kan anmäla anspråk på företrädesrätt när som helst under hela den tid återanställningsrätten gäller.

Hur anmäler du anspråk på företrädesrätt?
Vill du göra anspråk på företrädesrätt anmäler du dig genom att klicka på länken:


Din anmälan kommer att registreras hos vår HR-avdelning. Det är viktigt att du svarar noggrant och sanningsenligt på samtliga frågor. Det är utifrån de uppgifter du uppger som vi sedan bedömer dina kvalifikationer vid rekrytering. Alla förändringar som påverkar våra möjligheter att bedöma dina kvalifikationer eller önskemål och/eller möjlighet att få kontakt med dig uppdaterar du själv genom att göra en ny anspråksanmälan.
 
Vad innebär företrädesrätt? 
En anmälan på anspråk till företrädesrätt innebär att du är sökande till alla lediga anställningar (även vikariat) inom samtliga Sodexo ABs verksamhetsområden för den turordningskrets (vanligtvis kommunen där du arbetat samt kollektivavtalsområde) som du har tillräckliga kvalifikationer för. 
Om du tackar nej till ett erbjudande om anställning som bedöms vara skäligt är rätten till företrädesrätt förverkad. 

För frågor om ovan vänligen mejla till: 
hrchefer.se@sodexo.com.

Vem kan anmäla anspråk på företrädesrätt till utökad sysselsättningsgrad?
Du som är anställd på Sodexo AB på deltid.

Hur anmäler du anspråk på företrädesrätt utökad sysselsättningsgrad?
Vill du göra anspråk på företrädesrätt anmäler du dig genom att klicka på länken:

Meddela även din chef att du gjort ett anspråk.

Din anmälan kommer att registreras hos vår HR-avdelning. Det är viktigt att du svarar noggrant och sanningsenligt på samtliga frågor. Det är utifrån de uppgifter du uppger som vi sedan bedömer dina kvalifikationer vid rekrytering. Alla förändringar som påverkar våra möjligheter att bedöma dina kvalifikationer eller önskemål och/eller möjlighet att få kontakt med dig uppdaterar du själv genom att göra en ny anspråksanmälan.

För frågor om ovan vänligen mejla till: 
hrchefer.se@sodexo.com.

Maila din fråga direkt till HR:

HRChefer.SE@sodexo.com

Kontakta vår växel:

08-5788 4000

Tillbaka till toppen