Välkommen till Sodexo!

Kollegor i köket, kallskänk-servering.jpeg

Vilka vi är

På Sodexo är vårt syfte att skapa en bättre vardag för alla, att bygga ett bättre liv för alla. Och allt börjar med dig. Du är en del av vårt uppdrag att förbättra livskvaliteten för dem vi servar, och bidra till de ekonomiska, sociala och miljömässiga framstegen i de samhällen där vi har verksamhet. För att vi tror att det vi gör varje dag har stor inverkan.

Att arbeta hos Sodexo är mer än ett jobb, det är en möjlighet att vara en del av något större. Du hör hemma i ett företag som låter dig agera med syfte och utvecklas i din egen takt. 

Lärande och utveckling.jpeg

Blandat team i köket.jpeg

Tillhöra ett team

Du hör hemma i ett företag som värdesätter dig för den du är, där du behandlas rättvist, med respekt och kan vara dig själv, där dina idéer räknas och din åsikt är viktig - för när du trivs på jobbet blir vi ett starkare team.
 


 

Vår historia

1966 skapade den franske entreprenören Pierre Bellon ett företag med en visionär idé, att förbättra livskvaliteten. Nästan 60 år senare har världen förändrats avsevärt och Sodexo har utvecklats, men vi är fortfarande lika stolta och engagerade i samma mål och värderingar.
 


 

Ung kvinna i reception.jpg

Vårt engagemang i mångfald, rättvisa och inkludering

Vi ska ha en arbetsmiljö där alla kan känna tillhörighet och vara sig själva på jobbet. Vi fokuserar på fem områden:

  • Människor med funktionsvariationer
  • Jämställdhet mellan könen
  • Kultur och ursprung
  • Sexuell läggning och könsidentitet
  • Generationer

Ha ett syfte på jobbet

Vi vill att du ska känna dig motiverad att göra skillnad genom det du gör på jobbet varje dag. Du kan skapa ett leende hos våra kunder och gäster, du kan stödja utsatta människor där du bor och du kan bidra till en mer positiv framtid.

Oavsett vilket jobb du har, spelar du roll i hur Sodexo påverkar människors liv varje dag. Du kan bidra till att skapa en bättre gemenskap för dig och dina kollegor. Så låt oss göra det tillsammans!

kvinnlig kock i kök.jpeg

Leva upp till våra värderingar

Våra framgångar bygger på att var och en av oss lever upp till Sodexos tre grundläggande värderingar, som har varit de samma sedan företaget grundades 1966:

Serviceanda

Vi förstår våra gäster och konsumenter och deras behov. Vi förbättrar våra kunders upplevelser. Vi tar ansvar för våra handlingar och resultat.

Laganda

Vi är en del av en global gemenskap. Vi värdesätter och lyssnar på olika synpunkter och erfarenheter. Vi stöttar, utvecklar och bekräftar våra kollegor.

Utveckling

Vi föreslår nya idéer och möjligheter. Vi förutser och anpassar oss till nya omständigheter. Vi är villiga att säga "jag vet inte" och lära oss av misstag.

Kvinna i servering.jpeg

Göra en insats för utsatta människor

Du har en volontärdag på betald arbetstid per år för att ge av din tid till Stop Hunger eller en annan lokal hjälpverksamhet som ägnar sig åt att hjälpa utsatta människor. För dig som individ är volontärdagen en möjlighet att ha en personlig inverkan på människor i ditt lokala samhälle. Tillsammans, med potentiella 430 000 volontärdagar årligen, har vi alla medarbetare tillsammans kraften att göra en stor skillnad när det gäller att motverka hunger och utsatthet runt om i världen.

Läs mer om Stop Hunger >
Läs mer om din volontärdag >


 

Ansvarstagande.jpg

Lärande och utveckling.jpeg

Utvecklas i din egen takt

Sodexo ger dig alla förutsättningar för att göra ditt bästa på jobbet, verktygen du behöver, möjlighet att lära dig nya färdigheter och upptäcka din potential och en arbetskultur där din hälsa, säkerhet och ditt välbefinnande är nummer ett.

Läs mer om lärande och utveckling >


 

Hälsa & säkerhet

Ingenting är viktigare än våra medarbetares säkerhet. På Sodexo har vi ett Zero Harm Mindset, en tro på att varje dag ska vara en olycksfri dag som vi upprätthåller genom att skapa en kultur av säkerhet, hälsa och välbefinnande där medarbetare känner sig bekväma med att rapportera farliga risker och förväntar sig att bli lyssnade på om de känner att de inte har rätt utbildning, utrustning, kunskap eller arbetsmiljö för att utföra sitt arbete på ett säkert sätt. När vi tänker på och tar hänsyn till varandras säkerhet kan vi alla trivas och må bra på jobbet.

FM tekniskt.jpeg

Förmåner

Våra medarbetare har tillgång till olika förmåner och erbjudanden för sin egen och sina familjers hälsa och välbefinnande, bland annat friskvårdsbidrag. 

Länk till samlade förmåner och erbjudanden >


 

Förmåner.png

Vi är 430 000 medarbetare i 45 länder

Medarbetare.png

Vi servar 80 miljoner konsumenter varje dag

Konsumenter.png

Vi representerar över 100 olika yrken

Yrken.png

Maila din fråga direkt till HR:

HRChefer.SE@sodexo.com

Symbolbild e-post

Kontakta vår växel:

08-5788 4000

Kolla in dina inspirerande kollegor!

#WeAreSodexo >

 

Tillbaka till toppen