Internationella kvinnodagen

Internationella kvinnodagen den 8 mars tillägnas firandet av kvinnors ekonomiska, politiska och sociala framgångar historiskt, i nutid och framtid.

En internationell kvinnodag räcker inte, och det är därför:

Vi gör alla dagar till internationella kvinnodagar.
Det betyder att vi alla, män och kvinnor, måste kämpa för att uppnå balans mellan könen och för att främja livskvalitet för alla - varje dag.

Sodexo engagerar sig årligen i den internationella kvinnodagen, men vi har alltid strävat efter en jämn könsfördelning och kvinnors möjligheter till yrkesmässig utveckling.

Genom att stärka kvinnor runt om i världen, både på jobbet och i samhället, förbättrar Sodexo deras livskvalitet – och vi drar alla nytta av det. När kvinnor har det bättre, blir det bättre för alla.

Låt oss uppmärksamma kvinnor och säga Vi gör alla dagar till internationella kvinnodagar.

Hur vi gör varje dag till Internationella kvinnodagen - se videon:


Jobbskuggning - ett sätt att prova på något nytt >

Tillbaka till toppen