Arbetsplatsträffar

Arbetsplatsträffar (APT) ska vara ett forum för dialog mellan chef och medarbetare för att gemensamt arbeta med planering, utveckling och uppföljning av verksamheten.

APT ska ge alla medarbetare möjlighet att vara delaktiga i arbetet och skapa utrymme för samarbete, arbetsglädje och ett klimat där idéer och synpunkter kan komma fram. Ett aktivt deltagande i APT kan bidra till ett större intresse för det egna arbetet och den egna arbetsplatsen.

Din chef är ansvarig för att alla medarbetare på din enhet kallas till regelbundna APT. APT ska genomföras minst 4 gånger per år.

APT är ett chefsverktyg för att utveckla enheten och en möjlighet för medarbetare och ledare att diskutera gemensamma frågor, få information och utbyta tankar. Genom dialog ökar vi engagemanget och kan tillvarata all den kunskap som var och en har.

Påminn och uppmuntra din chef om arbetsplatsträffar.

Maila din fråga direkt till HR:

HRChefer.SE@sodexo.com

Kontakta vår växel:

08-5788 4000

Tillbaka till toppen