En värld utan hunger är möjlig

Stop Hunger

Stop Hunger

Din julklapp gör skillnad - hela året.

Istället för att ge julgåvor till medarbetare, kunder och andra intressenter stödjer vi Stop Hunger, ett globalt ideellt nätverk som på ett hållbart sätt kämpar för en hungerfri värld.

Sodexos aktiviteter går utöver att skänka mat, nämligen att ge kvinnor möjlighet att effektivt bekämpa hunger i de samhällen som är mest utsatta.

Stop Hunger bygger på lokala och internationella partnerskap med hundratals icke-statliga organisationer i 47 länder, liksom hela nätverket inom Sodexo, som startade Stop Hunger.1996, i Boston USA, upptäckte Sodexo-medarbetare att många missgynnade skolbarn inte hade tillräckligt att äta, när skolrestaurangerna stängdes under helger och lov. De bestämde sig för att dela ut matlådor utanför skolorna till dessa barn. Stop Hunger var därmed startat av volontärer.

Sedan 2016 är Sodexo stolt partner till det självständiga nätverket Stop Hunger. 

Idag lider nästan 1 av 8 personer av hunger. FN: s mål är att eliminera världshunger till 2030. 

Tack vare Sodexos ekonomiska stöd investeras 100 % av gåvorna till Stop Hunger direkt i hållbara program som går utöver att skänka mat, genom att stötta kvinnors egenmakt och använda volontärer, för större påverkan på de lokala samhällen som har störst behov.

Stop Hunger inom Sodexo globalt 2020:

  • 26 000 volontärer mobiliserade sig i 47 länder
  • 8,6 miljoner dollar samlades in
  • 7,3 miljoner måltider distribuerades 


Att kämpa för en hungerfri värld är att agera för bättre livskvalitet. Stop Hunger och dess grundare Sodexo vill bidra till detta mål.  En hungerfri värld är möjlig.

I Sverige arbetar vi med att stärka vårt lokala arbete, både genom det stöd vi kan ge i form av vår service, t ex att bidra till måltider, men också genom volontärverksamhet som kan handla om utbildning, innovation, matsvinn etc.

Vi strävar även efter att öka lokalt förankrade samarbeten med kunder och leverantörer samt med organisationer som Sveriges Stadsmissioner, Hela människan, Verdandi med flera. 

Vill du göra en insats?

Om du och ditt team vill stödja en lokal verksamhet med en Stop Hunger-aktivitet, hör av dig till arbetsgruppen. 

Du kan även bidra genom Sodexos volontärprogram:

Video: Stop Hunger i Sodexo

Video: Volontärer berättar

 

Video: We don't give up!

 

 

Tillbaka till toppen