Medarbetar-undersökning Voice 2023

Medarbetar-undersökning Voice 2023

Voice är Sodexos återkommande medarbetarundersökning som hjälper oss att mäta engagemanget och ta reda på vad som motiverar våra medarbetare. Din feedback är ett måste för att vi ska kunna förbättra medarbetarupplevelsen och skapa en bra arbetsplats för dig. Undersökningen som är helt anonym genomfördes 2023 under 6 veckor mellan den 18 april och 26 maj. Det är en enkel digital undersökning med 20 frågor som tar ca 15 minuter att genomföra. 

På Sodexo är vårt syfte att skapa en bättre vardag för ett bättre liv för alla. För våra kunder, gäster och medarbetare. Du tillhör ett företag där dina idéer räknas och din åsikt är viktig. Hos oss får du vara dig själv och trivas på ditt sätt. Att vara engagerad i sitt jobb och sitt team har en positiv effekt på välbefinnandet och det stärker känslan av att göra nytta och känna ett syfte.

Tack för att du gjorde din röst hörd i Voice!

Alla medarbetare är inbjudna
Återigen är medarbetarundersökningen öppen för alla Sodexomedarbetare. Vare sig du jobbar på ett kontor eller på något av våra kundkontrakt, är det jätteviktigt att du gör din röst hörd.
 

40 språk
Undersökningen är tillgänglig på 40 språk för att göra det så enkelt som möjligt för alla att dela sina åsikter. Du väljer språk innan du börjar fylla i enkäten.
 

20 frågor
Eftersom vi värdesätter mångfald finns det frågor om t.ex. ålder och kön för att få en bättre förståelse av våra medarbetares upplevelser. Två frågor med öppna svar ger dig ytterligare möjlighet att med egna ord berätta vad du känner och tycker. 
 

100 % digital
Medarbetarundersökningen Voice är 100 % digital. För att göra det enkelt för alla att kunna delta, kan den nås från vilken dator eller smartphone som helst, bara du har tillgång till internet.
 

15 minuter att genomföra
Det tar ungefär 15 minuter att besvara frågorna. Resultaten kommer hjälpa oss att forma framtiden för vår verksamhet för många år framåt.


Bättre tillgänglighet
Förbättringar av skärmläsare för personer med synnedsättning samt ljudversioner för olika nivåer av läskunnighet ökar tillgängligheten. Ljudversion finns tillgänglig på 5 språk: engelska, franska, spanska, portugisiska, och kinesiska.


Klimatpåverkan
I Voice 2023 kommer tre frågor handla om våra medarbetares pendling till och från jobbet. Svaren kommer hjälpa oss att beräkna vår verksamhets koldioxidpåverkan.


Inga arbetsskador
En fråga finns för att kartlägga våra arbetsgruppers engagemang i hälsa och säkerhet för att hjälpa oss nå målet att ingen ska skada sig på jobbet.

  • Undersökningen är anonym
  • Ingen på Sodexo kommer kunna identifiera dig utifrån dina svar 
  • Det är bara vår externa partner ”The Happiness Index”, som kommer att bearbeta svaren 
  • Det måste finnas minst 5 svar på en fråga för att ”The Happiness Index” ska kunna göra en analys och en rapportering av den frågan
  • ”The Happiness Index” har åtagit sig att säkerställa sekretess och säkerhet gällande dina personuppgifter
  • ”The Happiness Index” kommer aldrig att kommunicera dina personuppgifter till Sodexo

Voice 2023 är avslutad - kontakta din chef för resultaten

Tillbaka till toppen