Medarbetar-undersökning Voice 2020

Medarbetar-undersökning Voice 2020

Viktig information och budskap som ska delas med ditt team:

 • Sodexos globala medarbetarundersökning har utvecklats och kallas nu för Voice. 
 • Undersökningen startar den 7 september och stänger den 2 oktober. Undersökningen kan besvaras under fyra veckor. 
 • Voice är en enklare undersökning än tidigare med 13 frågor istället för 58 som vi hade tidigare, och den tar bara 10 minuter att genomföra.
 • Medarbetarundersökningen Voice  kommer att genomföras årligen (istället för vartannat år som tidigare) vilket möjliggör en mer regelbunden dialog mellan ledare och deras team.
 • Covid-19-pandemin har påverkat många av oss både personligen och yrkesmässigt. Den här undersökningen är en möjlighet att ta reda på hur våra medarbetare mår i dessa rådande tider.
 • Medarbetarnas svar hjälper oss att forma framtiden för företaget och förbättra våra arbetsplatser.

Alla medarbetare är inbjudna
Återigen är medarbetarundersökningen öppen för alla Sodexomedarbetare. Vare sig du jobbar på ett kontor eller på något av våra kundkontrakt, är det jätteviktigt att du gör din röst hörd.
 

37 språk
Undersökningen är tillgänglig på 37 språk för att göra det så enkelt som möjligt för alla att kunna dela sina åsikter. Du kommer att kunna välja språk innan du fyller i enkäten.
 

100 % digital
Medarbetarundersökningen Voice är 100 % digital. För att göra det enkelt för alla att kunna delta, kan den nås från vilken dator eller smartphone som helst, bara du har tillgång till internet.
 

Ca 10 minuter
Undersökningen består av totalt 13 frågor och den tar ca 10 minuter att genomföra. Resultaten kommer att hjälpa oss att forma framtiden för vår verksamhet i många år framöver.


Snabba resultat
I mitten av oktober kommer vi kunna förmedla våra medarbetares tankar, synpunkter och åsikter. Delta i undersökningen och gör din röst hörd!

 • Påverka och uppmuntra deltagande
 • Sponsra undersökningen och öka medvetenheten om dess betydelse
 • Driva undersökningen framåt för att öka deltagargraden inom eget ansvarsområde
 • Skapa möjligheter (möten, webinars, nyhetsbrev) för att förmedla information till ditt team
 • Dela med dig av medarbetarundersökningen Voice resultat
 • Att vara en förebild och själv delta i undersökningen
 • Påverka och uppmuntra dina medarbetare att delta
 • Försäkra konfidentialiteten i dina medarbetares svar
 • Skapa tillfällen med ditt team där du kommunicerar vikten av att man deltar i undersökningen
 • Skapa möjligheter och tid för dina medarbetare att svara på undersökningen 
 • Förmedla Voice-undersökningens resultat till alla medarbetare
 • Vänligen, se punkterna för “Managers” rutan
 • Skriv ut och gör postern med länken till undersökningen tillgänglig för alla på arbetsplatsen
 • Gör en dator, läsplatta eller annan uppkopplad enhet tillgänglig, för de medarbetare som inte har möjlighet att själva koppla upp sig, så att de kan svara på undersökningen  
 • Dela med dig av Voice-undersökningens resultat till ditt team
 • Förmedla ut undersökningslänkarna till verksamheterna, så att alla medarbetare – även de som inte har en egen dator kan vara med och svara på Voice- undersökningen. 
 • Ge medarbetare stöd ifall de har funderingar eller problem
 • Ge ledare och övriga team support i att förstå och förmedla Voice resultaten när undersökningen är över

Sodexo har en stor arbetsstyrka som inte har en egen Sodexo-mailadress och att nå ut till var och en av dem är en stor utmaning. Vi räknar med dig som är ledare i Sodexo, att du underlättar för dina medarbetare att få tillgång till undersökningen.

 • Prata om undersökningen med ditt team, använd dig av information och budskap överst på sidan
 • Skriv ut och sätt upp postern med länkarna till undersökningen på arbetsplatsen 
 • Öppna länken till undersökningen på din dator 
 • Bjud in alla medarbetare och be dem att svara på undersökningen
 • Bemöt alla tveksamheter och ge dem utrymme att svara på undersökningen konfidentiellt
 • När de når slutet på undersökningen, klicka på ”nästa medarbetare” för att starta upp undersökningen igen för nästa teammedlem 
 • Säkerställ att alla medarbetare har svarat på undersökningen
 • De kommer att få en inbjudan via e-post med en  speciell länk 
 • De klickar på länken för att delta
 • Varje medarbetare behöver bara svara på undersökningen en gång!
 • Länken och en QR-kod skickas till deras chef via HR-teamet
 • Man kan komma åt undersökningen på vilken uppkopplad enhet som helst* ELLER så används arbetsplatsens dator 
 • Varje medarbetare behöver bara svara en gång!
   

*Om arbetsplatsen tillåter att man använder personliga enheter, kan medarbetare använda sina privata telefoner för att svara på undersökningen. Om inte, ska de använda sig av arbetsplatsens utrustning.

 • Undersökningen är anonym
 • Ingen på Sodexo kommer kunna identifiera dig utifrån dina svar 
 • Det är bara vår externa partner ”The Happiness Index”, som kommer att bearbeta svaren 
 • Det måste finnas minst 5 svar på en fråga för att ”The Happiness Index” ska kunna göra en analys och en rapportering av den frågan
 • ”The Happiness Index” har åtagit sig att säkerställa sekretess och säkerhet gällande dina personuppgifter
 • ”The Happiness Index” kommer aldrig att kommunicera dina personuppgifter till Sodexo

Voice 2020 är öppen 7 september-2 oktober

Om du behöver hjälp...

... eller har några frågor om medarbetarundersökningen Voice, vänligen kontakta:

voice.nordic@sodexo.com

Material

 • Poster

Var uppmärksam på Covid-19!

Om medarbetare delar samma utrustning för att besvara undersökningen, se till att sanitetsåtgärder vidtas för att undvika smitta.

Tillbaka till toppen