Volontärprogrammet

Sedan Sodexo bildades, har vår mission varit att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och alla de som tar del av vår service; samt att bidra till den ekonomiska, sociala och miljömässiga utvecklingen i de samhällen, städer, regioner och länder där vi är verksamma.

För att ytterligare stärka och förbättra livskvaliteten i dessa samhällen uppmuntrar Sodexo också sina medarbetare att engagera sig i aktiviteter som gynnar samhället. Till exempel kämpar Sodexo sedan många år tillbaka mot hunger och undernäring genom Stop Hunger.

Vill du inspirera en ung person? Vill du stötta nyanlända flyktingar? Vill du få en äldre person att känna sig lite mindre ensam? Vill du bidra till samhället? Eller vill du bara göra någonting inspirerande och meningsfullt?

Ansök till volontärprogrammet nu!
På Sodexo får du en dag om året för att arbeta som volontär på betald arbetstid!

  • Volontärarbetet måste göras inom ideella organisationer som riktar sig till samhället, miljön, djur eller människor.
  • Den ideella organisationen måste följa Sodexos värderingar och principerna för mänskliga rättigheter.
  • Engagemanget får inte vara för en personlig vinst, beröra närstående, ge betalt eller vara partipolitiskt eller fackligt arbete.
  • Volontärarbetet kommer inte att leda till övertid eller mertid.

Exempel på godkända organisationer: Sveriges Stadsmissioner, Mentor, Kompis Sverige, Röda Korset, Hela Människan, Verdandi, Öppen gemenskap, Ändrekontakt, WWF, Mattecentrum.

Vem är berättigad?
Alla tillsvidareanställda som har arbetat i minst ett år och som har en sysselsättningsgrad på minst 50 %. Anställda som är tjänstlediga eller av annan orsak frånvarande från arbetet under en längre tid är inte berättigade att delta i programmet.

Hur många dagar får man?
Sodexo erbjuder medarbetaren en volontärdag på arbetstid per år. Dagen kan även delas upp i två halvdagar.

Får jag betalt?
Volontärarbetet görs på betald arbetstid.

  • Du samråder med din chef om volontärorganisationen och om lämplig dag för volontärarbetet.
  • Du fyller i ledighetsansökan för volontärarbete som måste lämnas in till närmaste chef minst en månad före den önskade tiden.
  • Chefen godkänner ledighetsansökan.
  • Om du måste ställa in volontärdagen meddelar du din närmaste chef och den organisation där volontärarbetet var tänkt att ske.
  • Chef har rätt att avslå ledighetsansökan om det föreligger särskilda skäl.

Sodexo har ett samarbete med Stockholms Stadsmission och Stora Sköndal som tar emot volontärinsatser gruppvis då den administrativa bördan blir för stor att hantera enskilda individer. Kontakta HR-avdelningen för att ansluta dig till en större grupp eller för att arrangera volontärinsatser i grupp, t.ex. för stadsmissionen på din ort, eller annan valfri lokal välgörenhetsorganisation.

Ta gärna bilder och skriv ihop några rader om din volontärdag och skicka till kommunikation.se@sodexo.com så att vi kan dela upplevelser och erfarenheter med varandra. Tänk på den personliga integriteten när det gäller foton. Använd alltid medgivandeblankett enligt GDPR.

Tillbaka till toppen