Våra värderingar

Engagemanget hos Sodexos medarbetare speglar företagets gemensamma värderingar: ServiceandaLaganda och Utveckling.

Dessa värderingar levandegör vi genom det sätt vi bedriver vår verksamhet på.

Video

 

 

 • Vi utgår ifrån våra kunder och konsumenter  i allt vi gör.
 • För att kunna ge dem bra service varje dag, måste vi visa att vi är tillgängliga och att vi lyssnar, förutse deras förväntningar och att känna stolthet över att tillgodose dem.
 • Sodexo har blivit ett globalt företag men vi fortsätter att ha lokalt fokus; våra ledare i verksamheten är sanna entreprenörer, nära sina kunder med befogenhet att fatta egna beslut.

Vi visar prov på dessa värderingar genom att efterleva följande ledarskapsbeteenden:

Förbinda sig till förbättringar

Äga resultat

 • Vi ingår partnerskap med våra kunder för att förstå och leva upp till våra konsumenters unika behov
 • Vi levererar tjänster med omsorg och med en personlig touch, medan vi ser hur vi kan förbättra konsumentens upplevelse
 • Vi använder best practice från hela vår globala verksamhet för att på bästa sätt serva våra konsumenter och kunder; vilket även inkluderar rutiner som gör våra arbetsplatser säkrare
 • Vi tar på oss ägarskap för våra handlingar och resultat - vi gör det vi säger att vi ska gör
 • Det är ett absolut måste inom all vår verksamhet, våra affärsenheter och kontor, liksom inom våra ledningsgrupper.
 • Varje persons förmågor i kombination med andra kollegors kunskaper bidrar till Sodexos framgångar.
 • Laganda bygger på följande: lyssna, transparens, respekt för andra, mångfald, solidaritet med att implementera fattade beslut, respekt för regler och gemensamt stöd, särskilt i utsatta tider.

Vi lever upp värderingarna genom att följa dessa ledarbeteenden:

Agera tillsammans

Utvecklas och växa

 • Vi lyckas tillsammans som globala medborgare genom att sätta våra gemensamma intressen och vår affärsutveckling före personliga intressen
 • Vi arbetar tillsammans för att skapa, förnya och växa, proaktivt dela våra framgångar och motgångar för att utveckla vår service och vårt resultat
 • Vi prioriterar andras säkerhet och kompromissar inte med detta framför leveransen
 • Vi värderar och lyssnar på olika perspektiv och erfarenheter, söker aktivt genom hela globala organisationen för att hitta de bästa sätten
 • Vi är öppna och transparenta i vår kommunikation och uppmuntrar andra att vara detsamma - vi säger som det är
 • Vi stödjer, utvecklar och uppmärksammar våra kollegor då resultat, lojalitet och engagemang går hand-i-hand

Utveckling visar sig genom:

 • Vår vilja, men även genom den starka övertygelsen att man alltid kan förbättra nuläget.
 • Accepterande av utvärdering och jämförelse av ens insatser, med sina kollegor i företaget eller med sina konkurrenter.
 • Självuppskattning, eftersom förståelse för sina egna framgångar likväl som sina misstag är avgörande för fortsatt utveckling.
 • En balans mellan ambition och ödmjukhet.
 • Optimism, övertygelsen att för varje problem finns det en lösning, en innovation eller något sätt att utvecklas.

Vi är alla delaktiga i vår verksamhets TILLVÄXT och i att frigöra värdet.

Vi lever upp till värderingarna genom att följa dessa ledarbeteenden:

Våga tänka innovativt

Utmana med ödmjukhet

 • Vi tar initiativ till att förbättra vår service, vår verksamhet och oss själva - vi föredrar handling
 • Vi tänker framåt, förutsätter och anpassar behoven efter våra konsumenter, kunder och kollegor
 • Vi värdesätter andras idéer och använder vår globala best practice för att skapa innovation och värde för våra kunder och konsumenter
 • Vi känner oss bekväma med att utmana status quo och har modet att säga vår mening och vara orädda i vårt tänkande
 • Vi har en ödmjuk inställning till affärer, är fördomsfria och nyfikna på att lära oss och prova nya saker

Maila din fråga direkt till HR:

HRChefer.SE@sodexo.com

Kontakta vår växel:

08-5788 4000

Tillbaka till toppen