Dataskydds-förordningen (GDPR)

På Sodexo strävar vi efter att skydda våra medarbetares personliga integritet. Därför vill vi informera er om hur vi hanterar dina personuppgifter i företaget.

Sedan den 25 maj 2018, gäller den nya EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation) som har ersatt den svenska personuppgiftslagen. Mycket är sig likt, men kraven på hur vi som företag informerar våra medarbetare om hur vi behandlar deras personuppgifter och deras rättigheter har skärpts.

Med anledning av den nya Dataskyddsförordningen inom EU har vi därför skapat en ny dataskyddspolicy . Den nya policyn innehåller information om hur vi använder och skyddar våra medarbetares personuppgifter, samt om deras rättigheter i samband med detta.

Läs mer om hur vi skyddar medarbetarnas integritet och behandlar personuppgifter:

Maila din fråga direkt till HR:

HRChefer.SE@sodexo.com

Kontakta vår växel:

08-5788 4000

Tillbaka till toppen