Lönefrågor

Fr.o.m. septemberlönen 2022 kommer lönespecifikationen att se annorlunda ut. För att tolka informationen rätt har vi tagit fram en beskrivning av de olika fälten i lönespecifikationen. Se nedan.

Längst upp till vänster på lönespecifikationen i triangeln visas företagets adressuppgifter och organisationsnummer. 

Rubrik för vilken utbetalningsmånad lönespecifikation avser, ex: Lönespecifikation Februari 2022

Hur mycket du kommer att få ut i lön visas under Netto att erhålla, både längst upp och längst ner under beskrivningarna av vad du har fått i ersättning resp. fått i avdrag för under månaden (blå ruta).

Utbetalningsdatum exempel: 2022-02-15, är när kommer att erhålla din nettolön.

Skattereferens är den tabellskatt/procentskatt som gäller för dig, som vi har fått in från Skatteverket eller om du har skickat in ett jämkningsbeslut.

Under Grundlön visas din tim- eller månadslön, och här anges också vilken månad som lönen gäller för.

Sedan löper de händelser du har förutom din månadslön på grupperat i olika grupper såsom tillägg/avdrag, frånvaro, förmåner, nettoavdrag el nettoersättningar osv. 

Under rubriken Skatter ser du om du har betalat tabellskatt eller engångsskatt, en engångsskatt kan vara aktuell vid exempelvis slutlön. 


Övrig information 

Kalender
Här visas de tre senaste kalendermånaderna, om du har varit frånvarande:
[*] = närvaro, [$] = semester, [ø] = sjuk, [Þ] = karensdag, [¥] = annan frånvaro. 

Semester
Här finns information om din semesterrätt, kvarvarande betalda dagar, obetalda och förskottssemester (även förskottssemesterskuld). 
Sparade dagar är uppställda för varje år du har sparat. År -1 är föregående semesterår.

Sammanfattning

  • Skattepliktig inkomst är all bruttoinkomst för Aktuell period, samt värdet på förmåner, det visas också Ackumulerat i separat kolumn för hela inkomståret.
  • Arbetad tid är schemalagda timmar plus över- och mertidstimmar, och avser föregående månad samt här visas även Frånvarotid.
  • Kompsaldo är för föregående månad.
  • Lagstadgad övertid (endast saldo för rapportering/kontroll, går ej att ta ut) 

Sammanställning till Skatteverket
Uppgifter som månaden efter löneutbetalning rapporteras in till Skatteverket. Det kan förekomma eventuella justeringar i form av extra löneutbetalning som ändrar denna information från ordinarie lönespecifikation. Du kan logga in på Skatteverket och se samma uppgifter ungefär i mitten av nästkommande månad. 

Övrigt
Här visas bland annat skatteunderlag för tabellskatt samt eventuell engångsskatt. Här visas också X-lediga dagar, nationaldagsledighet, ATK timmar mm. 

Lönefrågor
Mejla loneavdelningen.se@sodexo.com

Kontakta löneavdelningen

Maila: 
loneavdelningen.se@sodexo.com

Ring via växeln:
08-5788 4000

Tillbaka till toppen