Lönefrågor

Har du frågor om din lön?
Löneavdelningen svarar på dina frågor per telefon hela dagen under kontorstid.

Elektronisk lönespecifikation
Alla tjänstemän får sin lönespecifikation elektroniskt genom att hämta den på POLweb.

Kollektivanställda kan få sin lönespecifikation elektroniskt enligt eget önskemål.

Kontakta löneavdelningen om du som kollektivanställd önskar elektronisk lönespecifikation.

Kontakta löneavdelningen

Maila: 
loneavdelningen.se@sodexo.com

Ring via växeln:
08-5788 4000

Tillbaka till toppen