Företagshälsovård

08 april 2020

Telefon- och mejlkonsultation

Alla medarbetare kan kontakta Previa i ärenden som rör den egna hälsan. Du kan ringa till Previa för rådgivning och få hjälp med bedömning om besvären är arbetsrelaterade eller om du ska vända sig till en annan vårdgivare.

Bokning av telefon- och mejlkonsultation görs via Previas centrala bokning på telefon: 0771-23 00 00. Previa återkommer till personen på överenskommen tid.

Maila din fråga direkt till HR:

HRChefer.SE@sodexo.com


0771-23 00 00

Tillbaka till toppen