Ledighet utan lön

08 april 2020

FLOW – Flexibility Optimized Work är ett Sodexoinitiativ som har för avsikt att erbjuda Sodexomedarbetare mer flexibilitet i arbetet för att öka livskvalitet och engagemang.

Du som har arbetat i minst 3 år i företaget har rätt att ansöka om en period/perioder med obetald ledighet.  Den maximala tidsperioden för denna ledighet är 12 månader.

Ledighetsansökan ska lämnas till arbetsgivaren minst 3 månader i förväg för en ledighet som omfattar kortare tid än 6 månader och minst 6 månader i förväg för en ledighet som omfattar längre tid än 6 månader.

Ansökan ska innehålla den exakta tidsperiod som du önskar vara ledig och orsaken till ledigheten.

  • OBS – varje ansökan kommer att hanteras enskilt innan den kan godkännas. Hänsyn måste givetvis tas till verksamhetens möjligheter och affärsrelaterade konsekvenser och kommer givetvis att ha en tyngre vikt än medarbetarens önskemål.
  • Detta gäller ledighet som inte omfattas av landets lagstadgade skyldigheter för ledighet, dvs. studier, föräldraledighet etc.


För ansökan, kontakta din närmaste chef.

Maila din fråga direkt till HR:

HRChefer.SE@sodexo.com

Tillbaka till toppen