Sodexos avsiktsförklaring tillsammans med IUF i kampen mot våld i nära relationer

21 november 2023

I samband med FN:s internationella dag mot våld mot kvinnor den 25 november vill vi berätta om Sodexos ställningstagande mot våld i nära relationer i samarbete med IUF för att driva förändring globalt.

Sodexos avsiktsförklaring tillsammans med IUF i kampen mot våld i nära relationer

Sodexo och International Union of Food, Agriculture, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco, and Allied Workers’ Association (IUF) tillkännager stolt en avsiktsförklaring om att bekämpa våld i nära relationer världen över.

Genom detta samarbete lovar Sodexo och IUF att arbeta tillsammans för att utveckla ett globalt ramverk som syftar till att implementera lokala policyer för att mildra effekterna av våld i nära relationer.

Åtaganden som ingår i avsiktsförklaringen
Åtagandena syftar till att öka medvetenheten om våld i nära relationer, erkänna den potentiella inverkan det kan ha på medarbetares förmåga att arbeta, utveckla och implementera arbetsplatspolicyer och praxis lokalt för att hjälpa till att stoppa våld i nära relationer i alla Sodexoländer genom en process i tre steg:

  • Steg 1: Stärka förebyggande åtgärder genom att utveckla globala standarder och öka medvetenheten
  • Steg 2: Hjälpa medarbetare och verksamheter lokalt genom verktyg för bästa praxis 
  • Steg 3: Vara förberedda och utbilda på global nivå samt ta fram lämpliga förebyggande åtgärder lokalt


Bakgrund och sammanhang bakom beslutet att bekämpa våld i nära relationer
Våld i nära relationer påverkar miljontals individer, familjer och samhällen runt om i världen. Att ta itu med denna kränkning av mänskliga rättigheter är ett globalt krav och Sodexo är fast beslutet att vara en del av lösningen för att vända det.

Valet av IUF som partner och denna avsiktsförklaring är ett steg längre i vårt åtagande att tillhandahålla säkra, inkluderande och respektfulla miljöer för våra medarbetare. Deklarationen bygger vidare på relationen mellan Sodexo och IUF, som inkluderar avsiktsförklaringen om hälsa och säkerhet 2021, det internationella avtalet 2017 för förebyggande av sexuella trakasserier på arbetsplatsen och det internationella ramavtalet från 2011 om respekt för grundläggande rättigheter vid arbete.

Global standard för gemensamma åtgärder på sajt inom Sodexo
Det globala teamet för mångfald, rättvisa och inkludering har delat en global standard för gemensamma åtgärder i Sodexoländerna för att bekämpa våld i nära relationer, vilken inkluderar:

  • Whistleblowerfunktionen "Speak Up" – Sodexos konfidentiella plattform tillgänglig för medarbetare där man kan uppmärksamma eventuella problem, oegentligheter eller klagomål via telefon eller webb
  • Att ha ett hjälplinjenummer för våld i nära relationer tillgängligt på våra sajter
  • Skapa öppen kommunikation i ämnet genom regelbunden information till våra medarbetare genom lokal intern kommunikation - t.ex. genom material till arbetsplatsträffar och safety moments.

 

Tillbaka till toppen