Starkt teamarbete räddade uppdraget i Mora

22 februari 2022

Starkt teamarbete räddade uppdraget i Mora

FM-uppdraget hos Mora kommun fick en tråkig start. Det fanns brister som efter några månader resulterade i negativa tidningsartiklar och politikerna började diskutera vites-belopp. Idag lyser solen över uppdraget. Marina Johansson och Mattias Hellman är två av våra medarbetare som varit med på framgångsresan.

När Mattias Hellman som är Multisite Manager Hard FM kom till Mora 2018 var arbetsplatsen fortfarande präglad av övergången från kommunen till Sodexo tre år tidigare. Han kom från jobbet som teknisk chef i grannkommunen Vansbro. Där sneglade man på Mora och Mattias fick uppdraget att ta fram ett underlag för en eventuell outsourcing även i Vansbro. När de negativa artiklarna publicerades lade man snabbt den tanken på is. 

Men Mattias lät sig inte skrämmas. När han fick frågan om jobbet som Multisite Manager tvekade han visserligen men efter några månader tackade han ja.

”När jag hälsade på såg jag att det fanns bra folk och för mig blev det tydligt vad som inte fungerade”, säger Mattias Hellman.

Rivstart på nya jobbet
Hans nya chefsjobb fick en rivstart. Första dagen på jobbet möttes han av två fransmän från Sodexokoncernens huvudkontor i Paris, vars arbete är att besöka olika uppdrag för att kontrollera att vi följer kontrakt och sköter verksamheten på bästa möjliga sätt. De går igenom dokument och ställer frågor men Mattias som slog upp sin Sodexo-dator för första gången kunde inte svara på några frågor. Efter två dagars genomlysning fick han ta emot den interna kängan. Därefter var det dags för den externa från kunden. 

”Ingen var nöjd. Det var en kombination av flera saker som gjorde att det inte fungerade. Vi behövde börja från början, bygga upp ett team och tydliggöra för både oss själva och kunden vad som var upphandlat och hur och av vem det skulle utföras”, säger Mattias. 

Tydligt vad som saknades
Marina Johansson som sköter mycket av det administrativa arbetet på uppdraget i Mora sedan 2016 bekräftar att det tidigare inte var en välmående arbetsplats.

”Det fanns tre läger med tydliga gränser mellan de som jobbade med lokalvård, hus- och parkskötsel. Man rullade hellre tummarna än hjälpte någon som hade mycket att göra inom ett annat område”. 

Marina har sett chefer komma och gå och var först lite skeptiskt inställd till den nya chefen.  Men ganska snabbt förstod hon att det öppnades en möjlighet att vända skutan.

”Ledarskapet spelar en avgörande roll för hur väl en arbetsplats fungerar. Idag har vi bra chefer och Mattias ledarskap är det som knyter ihop påsen. Han lyssnar, är tydlig utan att köra över folk och framför allt så känner vi hans stöd. Vi vågar fråga om allt och vet att vi får ett svar”, säger Marina som 2018 fick utmärkelsen Kvartalets Sodexostjärna, en utmärkelse som går till medarbetare som bidrar till Sodexos värderingar laganda, serviceanda och utveckling.

”Medarbetarna är det viktigaste”
Mattias som gillar struktur och tydlighet inledde jobbet på Sodexo med att dra igång ett systematiskt arbetsmiljöarbete där han också försäkrade sig om att alla har rätt kompetens och utrustning. Han månar om att alla ska känna att de har hans förtroende, veta vad de har för mandat och vad som är delegerat till dem att utföra. 

”Medarbetarna är det viktigaste och de måste må bra så att de kommer till jobbet”, säger Mattias.

Idag är kärntruppen på 35 personer ett team. 

”Härom veckan ryckte några tekniker ut och hjälpte till med städningen eftersom Covid orsakat en del frånvaro. När det har varit mycket snö har medarbetare från andra områden ryckt in och hjälpt till att skotta och när det är lite snö kan de som brukar skotta åka ut och byta lampor. Det hade inte varit möjligt för några år sedan”, säger Marina. 

Hopp om fortsatt laganda och utveckling
Även om Mora kommun numera sprider beröm över Sodexo-teamet i Mora så tillhör det spelets regler att upphandla uppdraget på nytt när avtal och optioner lider mot sitt slut. När den här artikeln publiceras är det oklart om Sodexo får fortsätta sitt uppdrag efter september 2022. Sodexo vann upphandlingen men beslutet är överklagat och ligger hos Förvaltningsrätten. Beslut väntas i mars eller april. Alla håller tummarna för att gänget får fortsätta på den inslagna framgångsrika vägen.


Johnny Pettersson är säkert förankrad i huskroppen när snörasskydd och annat ska kontrolleras.

Vårt uppdrag för Mora kommun

Kontraktet omfattar ca 800 000 kvm utemiljöytor och ca 85 byggnader.

Exempel på tjänster:

  • Lokalvård
  • Fastighetsskötsel
  • Parkskötsel
  • Skötsel av fastighetsmark
  • Snö- och halkbekämpning

Stolt VD på besök

När vår VD Peter Mellin besökte Mora i december förra året var det en helt annan arbetsplats än för några år sedan. Han träffade både kunden och flera av Sodexos medarbetare. I det veckomail som gick ut strax efteråt berättar han om hur stolt och imponerad han var av Mora-teamets arbete. 

Marina som kände sig lite spänd inför Peters besök slappnade snabbt av när han väl var på plats. Hon passade till med på att be om en bild tillsammans med honom. 

”Det togs en bild på mig och vår förra VD Azita Shariati i samband med att jag blev en Sodexo-stjärna och jag tyckte att det skulle vara kul att ha en bild tillsammans med Peter också”, ler Marina.


Platschef Marina Johansson med Sodexos VD Peter Mellin på besök

 

Mattias Hellman

Mattias Hellman som är multisite manager Hard FM vill att alla ska må bra och känna sig som en värdefull del av hela teamet. Laganda hela vägen.

Tillbaka till toppen