Höga betyg för Sodexos nya talangprogram

14 maj 2024

Höga betyg för Sodexos nya talangprogram

I april 2023 startade Sodexo ett talangprogram i syfte att stimulera och utveckla ledare från olika segment inom företaget. Annica Kronholm som nyligen utsågs till Head of cleaning tycker att programmet varit mycket givande och skulle gärna medverka igen. 

Vid sju tillfällen under ett års tid har tio talangfulla personer från en bred målgrupp träffats för olika aktiviteter inom ramen för Sodexo Sveriges nystartade talangprogram. Gruppen bestod av fyra kvinnor och sex män i ett åldersspann mellan 30 och 60 år. Bland aktiviteterna var studiebesök på Sodexo-siter, föreläsningar och arbete med den individuella utvecklingsplanen.

”Talangprogrammet syftar till att utveckla och behålla talangfulla medarbetare. För deltagarnas del är det en möjlighet att utvecklas och bygga nätverk, och för Sodexos del bidrar det till att säkerställa att vi har den kompetens som krävs för att stärka vår affär”, säger Lina Larsson på HR som ansvarat för talangprogrammet.


Värdefullt kontaktnät
Annica Kronholm var en av deltagarna. Hon var regionchef för Mittväst när hon påbörjade talangprogrammet men sedan april 2024 är hon Head of cleaning. Hon bor och utgår från Falun och arbetar med små och medelstora kunder runt om i hela Sverige. Hon säger ofta ja till saker, framför allt om det handlar om utveckling.

”Det är alltid spännande att göra personlighetstest men även en paus på 15 minuter vid kaffemaskinen kan vara fantastiskt givande. Ett av mina mål var att komma ut och träffa kollegor och hitta synergier. Nu har jag ett nätverk som jag kan vända mig till”, säger Annica.

Annica är utbildad naprapat och visade tidigt att hon tillhör den driftiga typen. Som 24-åring öppnade hon egen naprapatklinik. Den fick en snabb utveckling efter att ett företag upphandlat naprapattjänster till sina anställda. När det stod klart att det handlade om 1 600 massagetimmar per vecka och att det skulle krävas 42 personer fick hon rådet att använda sig av underleverantörer. Efter 10 år sålde hon sin naprapatklinik till två personer som fortfarande driver verksamheten. 

Fick kontakt med mentor
Under åren på naprapatkliniken märkte hon att hon gillar att träffa kunder, utveckla och jobba med merförsäljning. Hon framhåller föreläsningen med Pernilla Wikman, mentor på Telia som mycket intressant. Den handlade om ledarskap och gruppen uppmanades att vara mentor till andra men också att själva ta hjälp. Annica tog henne på orden och hörde av sig.

”Jag trodde att hon skulle koppla ihop mig med någon i sitt team eftersom hon vanligtvis är mentor till ledare på de högsta posterna men hon såg en utmaning i att vara mentor till någon på en annan chefsnivå”, säger Annica som är den första som gjort slag i saken och hört av sig efter en föreläsning. Sedan julen 2023 hörs de en gång i månaden. Annica får konkreta tips men också uppgifter som följs upp i nästkommande möte.

Ny motivation och energi
Annica tycker att talangprogrammet varit givande och utvecklande. Anna Burholms miljöutbildning ”Climate fresk” väckte tankar och det inledande sitebesöket på TetraPak har bidragit till att hon kan svara på fler frågor från sina kunder. 

”Min motivation har höjts och jag har fått ny energi. Jag skulle gärna medverka igen. ”

På frågan om hon är typen som behöver utmaningar och morötter för att inte tröttna svarar hon:

”Jag gillar kaos och att gå in och reda upp. Jag har många idéer som min chef Eric Eriksson hjälper mig att sålla bland. Men jag är också introvert och behöver tid för mig själv.”

Och att avsätta tid för att prioritera sig själv har hon också lärt sig. Varje vecka bockar hon av en timme för egen utveckling för att till exempel prata med sin mentor eller lyssna på en podcast om ledarskap. Timmen är flyttbar när jobbet kräver men då ska det vara något riktigt angeläget. 

IMG_1424.jpg

”Det är alltid spännande att göra personlighetstest men även en paus på 15 minuter vid kaffemaskinen kan vara fantastiskt givande. Ett av mina mål var att komma ut och träffa kollegor och hitta synergier. Nu har jag ett nätverk som jag kan vända mig till”, säger Annica.

 

”Jag gillar kaos och att gå in och reda upp. Jag har många idéer som min chef Eric Eriksson hjälper mig att sålla bland. Men jag är också introvert och behöver tid för mig själv.”

Tillbaka till toppen