Voice 2020 är undersökningen för alla medarbetare - gör din röst hörd!

07 september 2020

Voice 2020 är undersökningen för alla medarbetare - gör din röst hörd!

Sodexos globala medarbetarundersökning Voice är öppen mellan den 7 september och 2 oktober. Du har alltså fyra veckor på dig att lämna dina svar till hjälp för Sodexo att forma framtiden för företaget och förbättra våra arbetsplatser. Undersökningen kan endast besvaras digitalt via länk. 

Voice är en enklare undersökning än tidigare med 13 frågor istället för 58, och den tar bara max 10 minuter att genomföra.

Medarbetarundersökningen Voice  kommer att genomföras varje år istället för som tidigare, vartannat år vilket ger en mer regelbunden dialog mellan våra ledare och team.

Medarbetare utan tillgång till e-post
Sodexo har en stor arbetsstyrka som inte har en egen Sodexo-mailadress och att nå ut till alla är en stor utmaning. Våra ledare har ansvaret att underlätta för dig som medarbetare att få tillgång till undersökningen via aktuell länk, och de har fått information och underlag kring hur de ska gå tillväga så att alla kan delta. 

Kontakta din närmaste chef om du har frågor kring hur ni kommer att gå tillväga på just din arbetsplats för att du ska komma åt att besvara undersökningen.

Alla medarbetare är inbjudna
Återigen är medarbetarundersökningen öppen för alla Sodexomedarbetare. Vare sig du jobbar på ett kontor eller på något av våra kundkontrakt, är det jätteviktigt att du gör din röst hörd.
 

37 språk
Undersökningen är tillgänglig på 37 språk för att göra det så enkelt som möjligt för alla att kunna dela sina åsikter. Du kommer att kunna välja språk innan du fyller i enkäten.
 

100 % digital
Medarbetarundersökningen Voice är 100 % digital. För att göra det enkelt för alla att kunna delta, kan den nås från vilken dator eller smartphone som helst, bara du har tillgång till internet.
 

Ca 10 minuter
Undersökningen består av totalt 13 frågor och den tar ca 10 minuter att genomföra. Resultaten kommer att hjälpa oss att forma framtiden för vår verksamhet i många år framöver.


Snabba resultat
I mitten av oktober kommer vi kunna förmedla våra medarbetares tankar, synpunkter och åsikter. Delta i undersökningen och gör din röst hörd!

Om du behöver hjälp...

 ... eller har några frågor om medarbetarundersökningen Voice, vänligen kontakta:

voice.nordic@sodexo.com

Tillbaka till toppen