Var med och bryt fördomarna!

08 mars 2022

Var med och bryt fördomarna!

 

Tillsammans kan vi bryta fördomarna. Engagera dig och visa ditt ställningstagande genom att delta i kampanjen #BreakTheBias på sociala medier.

Den 8 mars 2022 firar vi Internationella kvinnodagen! Internationella kvinnodagen ger oss möjlighet att fira kvinnors prestationer på Sodexo, öka medvetenheten mot fördomar och främja jämställdhet. Oavsett om det är avsiktligt eller omedvetet, gör fördomar det svårt för kvinnor att ta sig framåt. Det räcker inte att veta att fördomar existerar, det krävs åtgärder för att jämna ut villkoren. Vill du hjälpa till att bryta fördomarna? Korsa armarna för att visa solidaritet!

 • Visste du att 60-70 % av alla nyexaminerade världen över är kvinnor, och ändå representerar kvinnor endast 40 % av den globala arbetsstyrkan. 
 • Visste du att endast en tredjedel av alla små till medelstora företag ägs och styrs av kvinnor, och genom att använda sig av jämställdhet mellan könen skulle man kunna öka den globala BNP:n med 12 biljoner Euro?
 • Och visste du att, kvinnor utgör 43 % av jordbruksarbetarna i utvecklingsländer och om de hade samma tillgång till produktiva resurser som män, så skulle de kunna öka avkastningen på deras gårdar så att antalet människor som lever i hungersnöd runt om i världen minskar med 17 %.


Stärka kvinnor för en mer hållbar framtid 
Genom att stärka kvinnor och sträva efter jämställdhet idag, tror vi att vi kan bana en väg för en mer hållbar morgondag. 

Att stärka kvinnor i deras karriär på Sodexo hjälper oss att uppnå en mer hållbar verksamhet. Genom att stärka kvinnor i våra lokala samhällen, ge de färdigheter och kompetenser som behövs för att de ska bli sysselsatta samt stödja företag som ägs av kvinnor, kan vi stödja hållbarheten i de samhällen som vi verkar i. Genom att stärka kvinnorna i utvecklingsländer stödjer vi Stop Hunger och kan på så sätt sträva efter en mer hållbar och hungerfri planet.

Allt börjar med det vi gör i vår vardag. Våra vardagliga handlingar är fokuserade på att stärka kvinnor, bryta barriärer och tackla fördomar. Vare sig det är avsiktligt eller omedvetet, fördomar gör det svårt för kvinnor att fortsätta framåt. Att veta att fördomar existerar är inte tillräckligt, åtgärder och handlingar behövs för att ge en jämställd möjlighet till utveckling. Därför har vi alla en viktig roll i det här arbetet.

Var med i kampanjen att bryta fördomar #BreakTheBias
För att markera den Internationella kvinnodagen uppmanar vi medarbetare på Sodexo att visa sitt engagemang i att bryta fördomar och främja jämställdhet. Vi vill att så många som möjligt korsar sina armar i solidaritet, ökar medvetenheter kring fördomar och vidtar åtgärder för jämställdhet genom att dela sitt  engagemang på sociala medier - med en bild på sig själv där man intar positionen för "BreakTheBias.

Var en del av lösningen. Tillsammans kan vi göra skillnad. Tillsammans kan vi bryta fördomar.

Inta position och gör skillnad i sociala medier - i tre enkla steg

 1. Ta en selfie där du står i positionen för Break The Bias (se bild - armarna i kors framför dig), antingen själv eller tillsammans med någon.
 2. Lägg till en personlig kommentar, om vad du själv ska göra för att bryta fördomarna och stötta jämställdhet.
 3. Posta din kommentar och ditt foto på sociala medier med hashtaggarna 
  #IWD2022
  #BreakTheBias
  #Sodexo.

   

 

FAIBER CARRILLO, chef för hållbar utveckling och DE&I LATAM
"I en öppen konversation med  familj,kollegor och vänner- jag kommer att prata om vikten av att bryta stereotyper och fördomar som existerar gentemot kvinnor i olika roller. På samma gång kommer jag vara ambassadör för att synliggöra  att våld mot kvinnor sker samt hur det påverkar utvecklingen av samhället."

LAETITIA MONSAINGEON, SATU HESCHUNG, ELENA GARCIA FERNANDEZ GLOBALA DE&I TEAM
Vi säger ifrån och ger konstruktiv feedback när vi ser att fördomsfulla beteenden förekommer.

JULIE ENNIS, CEO CORPORATE SERVICES, UK&I
Jag kommer inte delta i intervjuer, paneldebatter, diskussioner eller någon annan form av  interna eller externa event, såvida det inte finns en jämn könsfördelning  som minst  50/50. Jag kommer hålla mitt team ansvarigt genom att mäta representation av kön på alla nivåer  i vår verksamhet.
 

 

Tillbaka till toppen