Ukraina: Möjligheter att hjälpa utsatta människor

29 mars 2022

Ukraina: Möjligheter att hjälpa utsatta människor

Vi är alla chockade och skakade av händelserna i Ukraina. Vi känner djupt för alla som drabbas av den här tragiska situationen, och våra tankar är med dem.

Sodexo vill ge möjligheter till oss medarbetare att hjälpa drabbade människor. Du kan skänka pengar till Stop Hunger som samarbetar med FNs World Food Program där ditt belopp matchas av Sodexo och du erbjuds två extra volontärdagar på betald arbetstid.

Mer information om dessa fina möjligheter finns att läsa nedan.

Sodexo erbjuder en mycket fin möjlighet att ge en gåva och få den matchad av Sodexo. Sodexo Group och Stop Hunger har tillsammans med FNs World Food Program (WFP) skapat ett program som gör det möjligt att skänka pengar för att hjälpa flyktingar i regionen, och dessa gåvor kommer att matchas av Sodexo. Om du skänker motsvarande 30 måltider, skänker Sodexo lika många till.

Skänk via webben eller via app 

Klicka på länken nedan och välj "DONATE NOW" och följ sedan instruktionerna. Välj belopp, betalningsmetod och skriv in efterfrågad information.​ 


Sprid gärna den här möjligheten att hjälpa dubbelt upp till dina kunder, leverantörer, familj och vänner. Det enda du behöver göra är att dela länken till "Share the Meal".

Sedan 2017 erbjuder Sodexo våra medarbetare en volontärdag/år i syfte att uppmuntra till att engagera sig i aktiviteter som gynnar samhället. Att erbjuda våra medarbetare möjligheten att göra volontärarbete på betald arbetstid ligger i linje med våra värderingar och vårt sociala ansvar som arbetsgivare. Till exempel kämpar Sodexo sedan många år tillbaka mot hunger och undernäring genom samarbetet med Stop Hunger.

I samband med kriget i Ukraina så har vi i Sodexo Sverige beslutat att erbjuda ytterligare två volontärdagar i syfte att stödja hjälpinsatser till folket i Ukraina. Dessa två extra volontärdagar kan t.ex. läggas på att hjälpa kommunerna med att ställa iordning samlingssalar, sov- och matplatser, och på olika sätt hjälpa till att ta emot migranter.

Vem är berättigad?
Alla tillsvidareanställda medarbetare. Medarbetare som är tjänstlediga eller av annan orsak frånvarande från arbetet under en längre tid är inte berättigade att använda dessa volontärdagar. Även chefer som gör arbete inom ”volontärsområdet” ska omfattas av dessa två extradagar

Hur många volontärdagar får man?
Sodexo erbjuder medarbetaren två extra volontärdagar på arbetstid för att kunna hjälpa utsatta människor med anledningen av kriget i Ukraina. Dagarna kan även delas upp i halvdagar. 

Vem står för kostnaderna?
Kostnaderna (lönen) dras från uppdraget men medarbetaren och chefen ska planera in volontärdagen/dagarna på tider/dagar som innebär att en ersättare inte behövs.

Vem ska godkänna?
Betald ledighet för volontärarbete måste godkännas av medarbetarens närmaste chef. Du som chef ansvarar för att ledigheten godkänns enligt programmets kriterier. 

När ska ledighetsansökan skickas?
Ledighetsansökan ska lämnas till närmaste chef senast två veckor innan volontärdagen/-dagarna beräknas att tas ut alt. efter överenskommelse med sin chef. Arbetsbehovet prioriteras framför volontärarbete.

Kriterier

 • Volontärarbetet ska genomföras inom kommuner och organisationer som riktar sig till hjälpinsatser för folket i Ukraina.
 • Organisationen måste följa Sodexos värderingar och principerna för mänskliga rättigheter.
 • Engagemanget får inte vara för en personlig vinst, beröra närstående, ge betalt eller vara partipolitiskt eller fackligt arbete.
 • Volontärarbetet kommer inte att leda till övertid eller mertid.


Hur fungerar det i praktiken?

 • Medarbetaren samråder med sin chef om volontärorganisationen och om lämplig dag/dagar för volontärarbetet
 • Medarbetaren fyller i ledighetsansökan för volontärarbete som måste lämnas in till närmaste chef minst två veckor före den begärda tiden eller efter överenskommelse
 • Chef godkänner ledighetsansökan, kontakta HR vid osäkerhet beträffande val av organisation eller övriga frågor
 • Chefen lägger in frånvaron i lönesystemet genom att använda lönekod 177 – Volunteering/Permission i Pajp för att möjliggöra uppföljning av hur många som använder erbjudandet
 • Om medarbetaren måste ställa in volontärdagen meddelar han/hon sin närmaste chef och den organisation där volontärarbetet var tänkt att ske
 • Chef har rätt att avslå ledighetsansökan om det föreligger särskilda skäl
   

Exempel på godkända organisationer

 • Sveriges kommuner och regioner
 • Sveriges stadsmissioner
 • Röda korset
 • Öppen gemenskap
 • Hela människan
 • Verdandi
 • WWF
 • Mentor
 • Kompis Sverige
 • Äldrekontakt

Stöd genom Stop Hunger

Skänk via webben eller via app på din dator eller mobil

Använd länken nedan. Klicka på "DONATE NOW" och följ sedan instruktionerna. Välj belopp, betalningsmetod och skriv in efterfrågad information.​ Det du skänker, matchas av Sodexo.


Sprid gärna den här möjligheten att hjälpa dubbelt upp till dina kunder, leverantörer, familj och vänner. Det enda du behöver göra är att dela länken ovan till att skänka via "Share the Meal".

Tillbaka till toppen