Sodexo ingår nationellt samarbete för att minska matsvinn

27 mars 2020

Sodexo ingår nationellt samarbete för att minska matsvinn

Servicebolaget Sodexo ansluter sig till en nationell överenskommelse mellan aktörer inom livsmedels- och måltidsbranschen som tillsammans ska arbeta mot minskat matsvinn. Initiativet koordineras av IVL Svenska Miljöinstitutet. Målet är att överenskommelsen ska bidra till FN:s hållbarhetsmål 12.3 för hållbar konsumtion och produktion.

Tillbaka till toppen