Sodexo följer regeringens lättnader i restriktioner rörande Covid-19

17 juni 2021

Sodexo följer regeringens lättnader i restriktioner rörande Covid-19

Vår plan för anpassning av verksamhet inom Sodexo grundar sig helt på och kommer följa regeringens fastställda restriktioner och följa hur de eventuellt förändras. 

Även när det blir lättnader i restriktioner gäller fortsatta rutiner kring hälsa och säkerhet på och utanför jobbet som handlar om att använda munskydd där så anvisas, hålla avstånd, tvätta och sprita händer, torka av ytor, stanna hemma vid symptom och ta hand om sin hälsa. 

Resor
Folkhälsomyndigheten har olika rekommendationer/krav när det gäller testning och karantän i samband med hemkomst från en utlandsresa, beroende på vaccinstatus hos resenären, resmål och medborgarskap. Om du ska resa, kontrollera noga innan vad som gäller för resmålet, och vad som gäller när du kommer tillbaka. UD avråder helt från resa till ett antal länder.


Restauranger

  • Från den 1 juli 2021: Servering som vanligt utan restriktioner utomhus.
  • Från den 15 september 2021: Servering som vanligt utan restriktioner inomhus.
     

Sodexos kontor och interna möten

  • Vaccinerade personer som arbetat hemifrån kan börja återgå till arbete på sina kontor tre veckor efter spruta 1. Notera att det inte innebär att du måste arbeta på kontoret.
  • Från den 1 augusti 2021: Vi tillåter fysiska interna möten med max 20 deltagare som till exempel ledningsgrupp och arbetsplatsträffar (APT) under förutsättning att lokalen ger möjlighet att hålla avstånd. Håll gärna nödvändiga fysiska möten utomhus.
  • Från den 15 oktober 2021: Vi tar bort restriktioner för kontorsarbete och arbete hemifrån. Notera att det inte innebär att du måste arbeta på kontoret, eller att du kan göra det helt fritt. Kom överens i dialog med din chef, samt följ gällande rutiner och instruktioner för aktuellt kontor.
  • Från den 15 oktober 2021: Vi tillåter större fysiska möten.
Tillbaka till toppen