Sodexo driver Sveriges bästa skolrestaurang!

21 november 2022

Sodexo driver Sveriges bästa skolrestaurang!

Ett uttänkt måltidskoncept som verkligen fungerar har gjort att Sodexo på Brinkskolan i Täby kommun kammade hem titeln Årets skolrestaurang i White Guide Junior och sammanlagt ytterligare åtta nomineringar.

Sodexo finns i 50 länder världen över och i flera svenska kommuner. I Täby kommun har vi hand om 26 kök varav nio är tillagningskök. Det är allt från förskolan till gymnasiet. Platschef är Kim Duggin.

"Brinkskolans vinst och de övriga nomineringarna är ett fantastiskt kvitto på att det vi jobbat med i flera år givit frukt. Vi har skapat delaktighet och engagemang hos medarbetare och gäster, säger han. Det är ett ständigt arbete som lett till framgången", menar Kim.

Ett inslag som Sodexo har i Täby kommun är frukostmöten med eleverna.

"En klass i taget diskuterar frågor om hållbarhetsarbete och mat i stort i en lugn och trygg miljö. Det här gör vi ända från årskurs 1 upp till gymnasiet och mötet anpassas förstås efter vilka vi har det med. Vid det första mötet pratar vi om varför vi serverar vissa saker och varför man inte kan äta samma sak varje dag i veckan. Barnen förstår när man pratar med dem. Men barn i alla åldrar är brutalt ärliga och har många tankar och idéer."

Som exempel nämner Kim att träd, växter och akvarium placerats ut i matsalarna för att skärma av och sänka ljudnivån. Det som engagerar mest är teman och aktiviteter.

"Våra teman föds ur deras önskemål. Till exempel hade vi en önskevecka med världens mat där barnen fick rösta fram rätter från olika länder. Vi hade flaggor och information om länderna i anslutning till maten och det blev en del av det pedagogiska
arbetet som togs vidare i skolan och i deras aktiviteter.

Sodexos måltidskoncept heter ”Köket by Sodexo” där samverkan med kommunen är en jätteviktig del. Menyerna är klimatberäknade med tydliga symboler så att eleverna kan välja att äta mer klimatsmart. Kim menar att det är både i utbildningssyfte och för attsynliggöra Sodexos hållbarhetsarbete.

"Något annat som ingår i konceptet är föräldraträffar. Skolmat engagerar och vi bjuder in dem till att provsmaka och diskutera. Under pandemin skedde detta digitalt och föräldrarna kunde hämta matlådor. Det lockade faktiskt fler att vara med.

Brinkskolans vinst som Årets skolrestaurang i White Guide Junior var inte bara som vilken vinst som helst. Måltiden som helhet fick 95 av 100 poäng och själva maten fick 19 av 20 poäng. Juryn sa att det var de bästa måltiderna de ätit i White Guide Juniors tioåriga historia.

"Brinkskolan är förstås nöjda men hos de andra åtta köken har det blivit lite av en intern tävling. De vill givetvis vinna nästa gång. Men vinsten har definitivt lett till stolthet och större teamkänsla", säger Kim. 

Om White Guide Junior och Brinkskolans resultat

Juryn ser till helheten och bedömer smak och näring, men också måltidsmiljö, service, pedagogiskt samarbete, engagemang från rektorn, kommunala satsningar, hållbarhet och andra parametrar som bidrar till att höja måltidsupplevelsen för eleverna. Drygt 250 förskolor, skolor och seniorboenden testades under det senaste året.

Måltiden som helhet fick 95 av 100 möjliga poäng och själva maten fick 19 av 20 möjliga poäng.

Täbys skolor hade totalt åtta nomineringar i kategorierna: Årets skolkock, Årets skolrestaurang och Årets gröna skolmåltid.

Vinsten är ett kvitto på lyckat arbete!


Att skärma av matsalen och skapa rum i rummet är ett sätt att sänka ljudnivån och idén kommer från barnen.

Brinkskolans mat var den bästa White Guide Juniorjuryn smakat och det har inspirerat Sodexos övriga kök.

 
Prisutdelningen på White Guide Junior-finalen med stolta Sodexoteamet på scen.

Tillbaka till toppen