Like a Chef - Kockutbildningen som kan förändra livssituationen

02 november 2023

Like a Chef - Kockutbildningen som kan förändra livssituationen

Under hösten har Sodexo varit en del av Electrolux Food Foundations utbildningsprogram ”Lika a chef”. I slutet av september tog nio stolta personer emot var sitt certifikat som gör det möjligt för dem att söka jobb inom professionell matlagning. 

Utbildningsprogrammet ”Like a chef” startades av Electrolux Food Foundation i Brasilien 2017 med målet att ge underprivilegierade personer professionella matlagningskunskaper som kan leda till arbete och försörjning. Idag finns nio träningscenter runt om i världen och närmare 1 200 personer har fått en utbildning, och över 60 procent av de utexaminerade har fått en anställning. 

I Stockholm genomfördes utbildningsprogrammet i samarbete mellan Electrolux Food Foundation, Svenska kockars förening, Arbetsförmedlingen, Stockholms stad och Sodexo. Deltagarna är i olika åldrar, kommer från olika bakgrunder och har av olika skäl hamnat långt från arbetsmarknaden. 

Sodexo bidrog med råvaror till den fyra veckor långa utbildningen. Några av deltagarna fick också möjlighet att praktisera i våra kök under åtta veckor. Två volontärer från Svenska Kockars Förening hade anpassat utbildningen till svenska förhållanden och en av dem ansvarade också för att utbilda deltagarna i livsmedelssäkerhet, hygien och olika matlagningstekniker. Utbildningen tar också upp vikten av att arbeta hållbart och bekämpa matsvinn.

”Samarbetet med Electrolux är ett bra exempel på hur vi kan driva på samhällsförändringar genom ”Stop Hunger”. ”Like a Chef” underlättar för människor att bli självförsörjande. Det är bra för den enskilde men gynnar också arbetsgivare och samhälle”, säger Sodexos kommunikationschef Eva Kristensson.

Målet är att fortsätta det här stolta samarbetet och ta emot nya grupper redan nästa år. 

”Samarbetet med Electrolux är ett bra exempel på hur vi kan driva på samhällsförändringar genom ”Stop Hunger”. ”Like a Chef” underlättar för människor att bli självförsörjande. Det är bra för den enskilde men gynnar också arbetsgivare och samhälle”.

Electrolux Food Foundation.PNG

Mohammad Ali och läraren Lars-Ove Ingemansson.jpegMohammad Ali tillsammans med läraren Lars-Ove Ingemansson

Tillbaka till toppen