Höjt friskvårdsbidrag fr.o.m. 1 september 2021

31 augusti 2021

Höjt friskvårdsbidrag fr.o.m. 1 september 2021

Ledningen har beslutat att höja friskvårdsbidraget till 2 000 kronor per år fr.o.m. den 1 september 2021.

P.g.a. pandemin har vi inte haft möjlighet att använda de friskvårdserbjudanden som finns i samma utsträckning. Därmed tror vi att det finns ett stort behov av och en längtan efter att återigen börja röra på sig. Ett sätt att underlätta detta är att använda friskvårdsbidraget. 

Alla medarbetare som har arbetat minst tre månader erbjuds friskvårdsbidraget. Friskvårdsbidraget via ActiWay ger tillgång till över 6 000 anläggningar för gym, dans, massage m.m., utan att behöva göra utlägg eller redovisa kvitton. 

Med höjningen av friskvårdsbidraget önskar Sodexo:

  • Öka nyttjandegraden
  • Få fler medarbetare att ta del av alla de  friskvårdsaktiviteter som erbjuds
  • Förebygga ohälsa och få en än mer välmående organisation


Ändrat tilldelningsdatum
I samband med höjningen av friskvårdsbidraget kommer tilldelningsdatumet att ändras från den 1 september till den 1 januari, varje år med start 2023. Anledningen är att vår friskvårdsleverantör ActiWay har beslutat att tilldelning av bidraget ska följa kalenderåret.

Det innebär i praktiken att höjningen till 2 000 kronor/år träder i kraft den 1 september 2021 och löper t.o.m. den 31 december 2022, dvs. under 16 månader.

Fr.o.m. den 1 januari 2023 erbjuds ett friskvårdsbidrag på 2 000 kronor per år.

Felaktigt belopp från ActiWay
Natten till den 1 september  mailade ActiWay om tilldelning av belopp för friskvårdsbidrag, men beloppet blev fel och angavs vara 1 000 kronor.

Det är 2 000 kronor som gäller och ActiWay har nu rättat till misstaget och skickat ut korrekt information med rätt belopp.

Tillbaka till toppen