AI förenklar jobbet för våra tekniker inom hjälpmedel

18 april 2024

AI förenklar jobbet för våra tekniker inom hjälpmedel

Isham Pek (tv) och Nuisha Behjati på Hjälpmedelsservice i Hallonbergen i Sundbyberg förbereder hjälpmedel åt en brukare

Rekonditionering av hjälpmedel är en stor och viktig del av Sodexos hjälpmedelsverksamhet och för våra hjälpmedelstekniker innebär det hantering av tusentals produkter och reservdelar. För att underlätta och effektivisera arbetet har vi introducerat ”Sodexa”, en AI-funktion som outtröttligt svarar på frågor. Genom att bli duktigare på att använda material och effektivisera processer kan vi hålla ner kostnader som i slutändan gynnar skattebetalarna. 

Rekonditionering handlar inte bara om att reparera det som är trasigt utan också att återställa en rullstol eller annat hjälpmedel till ett så nära nyskick som möjligt. 

Att återanvända istället för att kasta är ekonomiskt hållbart och minskar också användningen av jordens resurser. Till det kommer kortare väntetider för de som är i behov av ett anpassat hjälpmedel. 

”Sodexa” gör jobbet enklare 
Marco Lind är projektledare på Sodexo Hjälpmedelsservice och har lett introduktionen av AI på siten i Linköping och verktyget som går under smeknamnet Sodexa.  

”Jag brukar ofta säga att istället för att vi utvecklar specifika mönster för att hämta information så säger vi istället till en AI att skapa mönster baserat på den information eller kontext som vi ger den”, säger Marco. 


Införandet av AI underlättades av att det redan fanns en databas att utgå ifrån och där svaren sedan successivt förbättrats. Genomgången av de frågor som ofta ställdes till de mest erfarna teknikerna visade att de handlade om frågor som oftast uppkom vid produktionstillfället eller under produktionen. 

”Det finns många olika typer av hjälpmedel och extremt många modeller.  Det kan komma in hjälpmedel som en tekniker inte hanterat på flera månader och istället för att avbryta en kollega kan man ställa frågor om exempelvis reservdelar till ”Sodexa”, säger Marco. 

Stor utvecklingspotential 
Projektet är fortfarande under utvärdering men Marco ser redan flera användningsområden för tekniken. Utbildning av nya medarbetare är ett av dem där man med hjälp av fler datakällor ska kunna göra lärandet mer självinstruerande, och på det språk som lämpar sig bäst. 

Bildidentifiering med hjälp av AI för att identifiera reservdelar och produkter är ett annat spännande område. 

”Ju bättre AI-genererade svar desto mer arbetstid kan våra medarbetare använda till värdeskapande saker som höjer kvaliteten och servicen till våra brukare”, säger Marco. 

Rullstolar, rollatorer och toalett-hjälpmedel står för majoriteten av det som rekonditioneras. Att hantera dem benämner Marco delvis som en bedömningssport. Där någon ser skrot ser andra möjligheter för åter-användning. Utmaningen ligger i att hitta rätt nivå. Hjälpmedel som inte uppfyller Sveriges högt ställda krav på funktion och slitage skänks till olika hjälporganisationer. Hjälpmedel som inte anses tjänliga kasseras. 

Sodexo har flera rekonditioneringssiter, till de större hör Linköping och Stockholm. I Linköping där AI-tekniken introducerats arbetar 20-30 tekniker. 

Marco Lind, projektledare på Sodexo Hjälpmedelsservice.jpgMarco Lind, projektledare på Sodexo Hjälpmedelsservice

”Ju bättre AI-genererade svar desto mer arbetstid kan våra medarbetare använda till värdeskapande saker som höjer kvaliteten och servicen till våra brukare”.

Utprovning.JPG

”Det finns många olika typer av hjälpmedel och extremt många modeller. Det kan komma in hjälpmedel som en tekniker inte hanterat på flera månader och istället för att avbryta en kollega kan man ställa frågor om exempelvis reservdelar till ”Sodexa”.

Hjälpmedel 2.JPG

Tillbaka till toppen