Stop Hunger Servathon 2022

Stop Hunger Servathon 2022

Insamlingskampanj i samarbete med Sveriges Stadsmissioner för ukrainska flyktingar - alla bidrag dubblas av Sodexo*

Under årets Stop Hunger Servathon (Service + Marathon) i april och maj satsar vi i Sverige - liksom övriga Sodexovärlden - på insamlingsinsatser för utsatta människor. I Sverige stödjer vi Sveriges Stadsmissioner till förmån för flyktingar från Ukraina som stadsmissionerna hjälper genom sina verksamheter på över 30 orter i landet. Insamlingar görs genom olika aktiviteter, bland annat via Swish samt aktiviteter centralt på kontoret Sodexo HUB Stockholm och lokalt. Läs mer nedan om de olika aktiviteterna och hur du kan bidra. Allt vi skänker dubblas av Sodexo*.

*Upp till max 200 000 kronor.

Stadsmissionen har lång och upparbetad erfarenhet av att snabbt ställa om sina verksamheter för att möta akuta kriser. De förbereder nu en mobilisering för att rikta sina resurser till att hantera en ökad flyktingström från Ukraina till Sverige. 

Stadsmissionen arbetar med iordningställande av trygga och lugna boendemöjligheter för dem som flyr till Sverige från kriget i Ukraina. Fokus ligger på barn då det primärt är barn och deras mammor som kommer, men även äldre ingår i målgrupperna. 

Utöver boende erbjuds även bland annat mat, kläder, leksaker och hygienartiklar. Stadsmissionen har personal med kompetens och erfarenhet av psykosocialt arbete samt engagerade volontärer som hjälper till. I ett längre perspektiv kan de erbjuda fortsatt stöd genom bland annat enskilda samtal, vägledning, studiestöd, aktiviteter och mötesplatser.

Din gåva går till följande:

 • Akutstöd: Matkuponger, matpaket/kassar, kläder, hygienartiklar som till exempel blöjor samt kontantkort till mobil
 • Samordning av korttidsboenden: En trygg start i Sverige www.tryggstartisverige.se
 • Långtidsboenden: Boendeplatser och boendematchning med trygghet och stöd
 • Meningsfulla aktiviteter på stadsmissionernas mötesplatser för barn och unga: En trygg plats för vuxna och barn, med plats för gemenskap och lek samt tillgång till tolkar, jurister och socionomer som hjälper till med praktiska frågor.


sverigesstadsmissioner.se – Ett mänskligare Sverige för alla

Under Stop Hunger Servathon 2022 i april och maj lägger vi fokus på att samla in pengar till Sveriges Stadsmissioner, till förmån för flyktingar från Ukraina som de hjälper genom sina verksamheter på över 30 orter i landet. Skänk en gåva enkelt via Swish. Det belopp du skänker dubblas av Sodexo*.

*Upp till max 200 000 kronor.

Skänk snabbt och enkelt via Swish med QR-kod:

Gävle
Mona Jonsson berättar att man i Gävle anordnar man en loppis dit medarbetare med familj och vänner är välkomna. Pengarna som kommer in skänks till insamlingen. Man kommer även sälja mat som blivit över från Storköket.

Norrmalms skolor
Daniella Nilsson och hennes kollegor har satt samman en lång lista med idéer för Servathon att välja ifrån. Bland annat ska man använda QR-koden för insamlingen på skolornas konton i sociala medier och skriva ut infobladet med QR-koden och ställa i lärarrummen där man bjuder på fikabröd.

Uppsala
Göran Pändel Berggren ska tillsammans med vår leverantör Menigo anordna en marknad där vinsten kommer att skänkas till insamlingen. Frukt som blir över under Servathon kommer att skänkas till verksamhet i Knivsta som hjälper flyktingar från Ukraina.

Astra Zeneca Göteborg
Jennifer Jensen och Jörgen Tingsberg väljer och planerar bland aktiviteter som loppis, vykort och bakverk där pengarna från allt som säljs skänks till insamlingen.

Kontoret Sodexo HUB Stockholm
På kontoret i Solna kommer vi att samla in pengar genom en loppis där försäljningsbeloppet skänks till Sveriges Stadsmissioner genom en särskild insamlingskampanj via Swish. Dessutom blir det en auktion på eftertraktad överraskning, där slutsumman så klart också skänks till Sveriges stadsmissioner.

Inbjudan med praktisk information och mer detaljer delges medarbetare på kontoret separat.

Innan loppisen på kontoret Sodexo HUB Stockholm den 4 maj kommer medlemmar ur CLC att ta sig från kontoret i Solna till Nynäshamn - en sträcka på 100 km - genom en stafett där de antingen cyklar, springer eller går.

På plats i Nynäshamn hämtar de upp ett par presentkort för vistelse på Nynäs Havsbad som kommer att auktioneras ut till högsbjudande under loppiskvällen. Beloppen skänks sedan till Sveriges Stadsmissioner genom den centrala insamlingskampanjen.

Exempel på hur ledningen "gets moving" för Stop Hunger

Sedan 2017 erbjuder Sodexo våra medarbetare 1 volontärdag/år i syfte att uppmuntra till att engagera sig i aktiviteter som gynnar samhället. Att erbjuda våra medarbetare möjligheten att göra volontärarbete på betald arbetstid ligger i linje med våra värderingar och vårt sociala ansvar som arbetsgivare. Till exempel kämpar Sodexo sedan många år tillbaka mot hunger och undernäring genom samarbetet med Stop Hunger.

I samband med kriget i Ukraina så har vi i Sodexo Sverige beslutat att erbjuda ytterligare 2 volontärdagar i syfte att stödja hjälpinsatser till folket i Ukraina. Dessa 2 extra volontärdagar kan t.ex. läggas på att hjälpa kommunerna med att ställa iordning samlingssalar, sov- och matplatser, och på olika sätt hjälpa till att ta emot migranter.

Vem är berättigad?
Alla tillsvidareanställda medarbetare. Medarbetare som är tjänstlediga eller av annan orsak frånvarande från arbetet under en längre tid är inte berättigade att använda dessa volontärdagar. Även chefer som gör arbete inom ”volontärsområdet” ska omfattas av dessa två extradagar

Hur många volontärdagar får man?
Sodexo erbjuder medarbetaren 2 extra volontärdagar på arbetstid för att kunna hjälpa utsatta människor med anledningen av kriget i Ukraina. Dagarna kan även delas upp i halvdagar. 

Vem står för kostnaderna?
Kostnaderna (lönen) dras från uppdraget men medarbetaren och chefen ska planera in volontärdagen/dagarna på tider/dagar som innebär att en ersättare inte behövs.

Vem ska godkänna?
Betald ledighet för volontärarbete måste godkännas av medarbetarens närmaste chef. Du som chef ansvarar för att ledigheten godkänns enligt programmets kriterier. 

När ska ledighetsansökan skickas?
Ledighetsansökan ska lämnas till närmaste chef senast två veckor innan volontärdagen/-dagarna beräknas att tas ut alt. efter överenskommelse med sin chef. Arbetsbehovet prioriteras framför volontärarbete.

Kriterier

 • Volontärarbetet ska genomföras inom kommuner och organisationer som riktar sig till hjälpinsatser för folket i Ukraina.
 • Organisationen måste följa Sodexos värderingar och principerna för mänskliga rättigheter.
 • Engagemanget får inte vara för en personlig vinst, beröra närstående, ge betalt eller vara partipolitiskt eller fackligt arbete.
 • Volontärarbetet kommer inte att leda till övertid eller mertid.


Hur fungerar det i praktiken?

 • Medarbetaren samråder med sin chef om volontärorganisationen och om lämplig dag/dagar för volontärarbetet
 • Medarbetaren fyller i ledighetsansökan för volontärarbete som måste lämnas in till närmaste chef minst två veckor före den begärda tiden eller efter överenskommelse
 • Chef godkänner ledighetsansökan, kontakta HR vid osäkerhet beträffande val av organisation eller övriga frågor
 • Chefen lägger in frånvaron i lönesystemet genom att använda lönekod 177 – Volunteering/Permission i Pajp för att möjliggöra uppföljning av hur många som använder erbjudandet
 • Om medarbetaren måste ställa in volontärdagen meddelar han/hon sin närmaste chef och den organisation där volontärarbetet var tänkt att ske
 • Chef har rätt att avslå ledighetsansökan om det föreligger särskilda skäl
   

Exempel på godkända organisationer

 • Sveriges kommuner och regioner
 • Sveriges stadsmissioner
 • Röda korset
 • Öppen gemenskap
 • Hela människan
 • Verdandi
 • WWF
 • Mentor
 • Kompis Sverige
 • Äldrekontakt

Vill du och ditt team göra en insats för Stop Hunger under Servathon 2022?

Fota och visa vad ni gör!

Under Servathon, ta bilder och dokumentera era insatser för att sprida det goda! 

Var noga med att personer som hamnar på bild är ok med att de delas i t.ex. sociala medier.

Tillbaka till toppen