Kvartalets Sodexostjärna

”Kvartalets Sodexostjärna” är utmärkelsen där samtliga medarbetare vid Sodexo AB kan nominera kollega, medarbetare, chef eller ett helt team. Personen/-erna som nomineras ska i sitt dagliga arbete eller i en extraordinär situation ha agerat i enlighet med våra värderingar och etiska principer. Se beteendebeskrivning.

Den som nominerar fyller i nomineringsblanketten och det bästa förslaget som har gagnat antingen arbetsgruppen eller företaget utses och vinnaren får ett diplom, blommor samt tårta att njuta av tillsammans med arbetskamraterna.

En gång om året träffas alla uppmärksammade kandidater tillsammans med ett antal chefer för gemensam aktivitet, t.ex. site visit, lunch. Team som fått utmärkelsen under året sänder varsin utvald medarbetare som representerar hela gruppen.

Vinnarna utses en gång i kvartalet och presenteras på vårt intranät Sodexo_Net, medarbetarsidorna Mitt Sodexo och i vår personaltidning INsett.

  • Att belöna medarbetare som stöder våra grundvärderingar; serviceanda, laganda och utveckling.
  • Att identifiera och lyfta fram bra idéer och goda exempel i företaget.
  • Att uppmuntra aktiviteter som gagnar både den anställde, arbetsgruppen och företaget.
  • Att erhållande av utmärkelse endast kan gå till personer som är anställda vid Sodexo AB.
  • Att Sodexos policies, riktlinjer och myndigheters krav efterlevs.
  • Att samtliga medarbetare ska känna till att vi har denna ”utmärkelse”, hur nomineringsprocessen går till, samt vilka kriterier som gäller.
  • Att ansvarig HR-chef kontaktar den nominerade medarbetarens närmaste chef och informerar om utmärkelsen.
  • Att respektive HR-chef ansvarar för att följa upp att utmärkelsen lämnas vid lämpligt tillfälle.
  • Att kostnaden för utmärkelsen tas av HR-avdelningen.

Närmaste chefens chef (farfar) överlämnar, tillsammans med HR-chef, diplom, blommor till medarbetaren under månaden efter det att nomineringen har skett, allra helst i samband med en fika (inkl. tårta) tillsammans med övriga arbetakamrater.

I slutet av året träffas alla uppmärksammade kandidater tillsammans med ett antal chefer för gemensam aktivitet, som t.ex. en site visit eller lunch. Team representeras av en person som utses av chefen.

HR ansvarar för införskaffandet av blommor och tårta och framtagandet av diplom, samt arrangemang av den gemensamma aktiviteten.

Kontaktperson

För mer information, nominering och ev. frågor, maila till: 
pernilla.ericson@sodexo.com 

Kontakta vår växel:

08-5788 4000

Tillbaka till toppen