COVID-19 CORONA

Generell information till medarbetare

Sodexo Nordens stödprogram för medarbetare i driften med anledning av COVID-19-krisen

För att stödja de medarbetare i driften som drabbas hårdast av COVID-19-utbrottet driver Sodexo i Norden ett stödprogram under maj till augusti 2020.

Programmet finansieras av de 47 högsta ledarna i Norden, som avstår från sin rörliga ersättning under budgetåret 2020. Budgeten för programmet är 1 miljon euro som delas inom de fyra nordiska länderna under fyra månader.

Vi är extremt stolta över våra medarbetare som gör ett utmärkt jobb, ofta under svåra omständigheter och på utsatta platser inom driften. Vi är också fullt medvetna om hur medarbetare påverkas av korttidspermitteringar på grund av denna kris. Det är för att visa uppskattning för det engagemang och den professionalism som finns bland våra medarbetare i driften, som vi nu lanserar det här nordiska stödprogrammet. 

Programmet är en fortsättning på Sodexokoncernens globala stödprogram som nyligen lanserats. Det globala stödprogrammet omfattar 30 miljoner euro som kommer från att Sodexos 200 högsta chefer världen över har avstått en del av sin ersättning.

Programmet består av två gemensamma nordiska delar:

  • Särskilt uppdragstillägg, som riktar sig till tillsvidareanställda i driften som arbetar på de mest utsatta uppdragen (sites) på grund av pandemin där enastående insatser görs. Dessa uppdrag kan till exempel vara sjukhus, inom äldreomsorg, tillverkning av läkemedel eller andra samhällskritiska funktioner, och även nya uppdrag som startats upp på grund av pandemin. Att arbeta i dessa miljöer sätter extrem press på våra team och vi vill stödja dem i deras arbete.
  • Omstartstillägg, som riktar sig till tillsvidareanställda i driften som är korttidspermitterade och som kommer att återvända till arbetet på våra mest kritiska uppdrag när verksamheter startar igen efter att ha varit nedstängda. Det kan till exempel handla om uppdrag där leveransen av tjänster är komplex, inklusive nytt eller ändrat serviceavtal, eller uppdrag där vi tappar vinst och där bra teamwork är viktigt för att starta om verksamheten på ett framgångsrikt sätt.

Särskilt uppdragstillägg: 1 250 SEK brutto/månad, max 2 månader
Omstartstillägg (engångsbelopp): 2 000 SEK brutto

Så här går det till:

  1. Utifrån kriterierna föreslår segmentsdirektörerna vilken/vilka uppdrag (sites) och medarbetare som bör uppmärksammas genom programmet. 
  2. Sedan utvärderas och prioriteras förslagen av den svenska ledningsgruppen (CLC).
  3. Därefter godkänns förslagen av den nordiska styrgruppen för programmet.
  4. Efter godkännande meddelas medarbetare på uppdrag (sites).
  5. Tillägget utbetalas påföljande månad.


Eftersom programmet pågår från maj till augusti 2020 kommer dess budget följas noga. Godkännanden kommer att göras regelbundet för att säkerställa att programmets budget kommer till bästa nytta.

Respektive lands styrgrupp har också möjlighet att välja den tredje delen av programmet:

  • Matkorg i gåva, till medarbetare som är korttidspermitterade på grund av stängda eller minskade verksamheter med anledning av coronapandemin, och där den ekonomiska ersättningen i landet är låg.


Syftet med programmet
Genom Sodexos nordiska stödprogram vill ledningen uttrycka sin djupa uppskattning till medarbetarna inom driften och bidra till att lindra en del av den ekonomiska, sociala och psykosociala stress som den här extraordinära krisen för med sig. Initiativet visar prov på Sodexos grundläggande värderingar laganda, serviceanda och utveckling. 

Vi är fast beslutna att stärka vår position som ansvarsfull arbetsgivare och att vara en nyckelpartner för våra kunder. 

Sodexo Nordics Region Chair, Ulf Wretskog 
"Under dessa extremt utmanande tider stärks vi av det förtroende vi får från våra kunder att leverera viktiga tjänster genom våra engagerade medarbetare. Mina diskussioner med de högsta ledarna i Norden om att avstå från en del av ersättningen för att skapa detta stödprogram, har upplevts som ett mycket positivt initiativ. Att vara en nyckelpartner för våra kunder och en ansvarsfull arbetsgivare under denna extraordinära kris är något vi är mycket stolta över.”

VD Sodexo AB, Peter Mellin 
”Våra affärssegment påverkas olika, men tack vare starka samarbeten skapar vi innovativa lösningar för samhällskritiska funktioner. Vi skapar till exempel alternativa lösningar för skolluncher, vi utbildar flygstädare för att stödja kritiska funktioner inom sjukvården och vi levererar måltider till COVID-19-patienter.”
 

Programansvarig Camilla Isaksson


Senior Vice President, Regional Director HR Services Nordics:

”Den här krisen har satt ljuset på våra medarbetare i driften och de är våra riktiga hjältar! Jag är oerhört stolt över vårt nordiska stödprogram för de medarbetare som är allra mest drabbade av pågående pandemi. Många av dem jobbar i utsatta miljöer och vi gör allt för att de ska känna sig både säkra och uppskattade. Vi har också medarbetare som nu är korttidspermitterade och vi ser verkligen fram emot att välkomna dem tillbaka till jobbet när stängda verksamheter startar upp igen och när vi kan belöna dem lite extra för deras professionalism och engagemang. Efter Covid-19, kommer vi alla ha en ny syn på vilka jobb som verkligen handlar om livskvalitet. Våra Sodexo hjältars jobb är just sådana jobb!”

camilla.isaksson@sodexo.com

Messages from Group Level

Personal message to all employees from Sodexo Group Chairwoman Sophie Bellon:

Personal video message of support from Sodexo Group CEO Denis Machuel to all employees:

Video

 

 

Tillbaka till toppen