Stöd kring hantering av COVID-19 Coronarelaterade frågor

Sodexo är måna om våra medarbetares hälsa och säkerhet och följer noggrant våra kunders och myndigheternas rekommendationer och riktlinjer. Din främsta kontakt när du har frågor om hur du ska utföra ditt jobb är din närmaste chef. Till din hjälp har vi på den här sidan samlat dokument och länkar till hjälp vid hantering av coronarelaterade frågor. Här finns även övergripande information om korttidspermitteringar.

OBSERVERA att den här sidan är ett komplement till vårt intranät för att nå medarbetare i driften som saknar e-postadress och därmed inloggning till intranätet. 

Regeringen har presenterat ett antal budgetåtgärder med anledning av det nya coronaviruset. Ett av förslagen handlar om ett system för korttidspermittering. Syftet med korttidspermittering är att stödja sysselsättningen och dämpa arbetslösheten i synnerligen djupa lågkonjunkturer eller vid situationer som inte har gått att förutse. Syftet är vidare att arbetsgivare inte ska behöva säga upp personalen.

Vi ser, precis som andra företag i vår bransch, att efterfrågan på våra tjänster minskar kraftigt, ja till och med upphör helt. Men vi vet också att det kommer en framtid efter Coronapandemin. Inför den framtiden vill vi stå rustade tillsammans med våra medarbetare. Genom att använda oss av korttidspermittering kan vi minska på våra kostnader och vi kan då så långt det är möjligt, undvika att behöva varsla och säga upp våra medarbetare.

Vad är permittering?
Den period då arbetsgivaren, utan att anställningen upphör, inte tillhandahåller arbetstagaren något arbete. I olika kollektivavtal är det reglerat om arbetstagaren fortfarande har rätt till lön under permitteringen.

Vad betyder korttidspermittering egentligen?
Det betyder att man under en begränsad tid går ner i lön och arbetstid.

Vad innebär då korttidspermittering?
Korttidspermittering innebär att facket och arbetsgivaren skriver ett avtal som gör det möjligt för arbetsgivaren att sänka sysselsättningsgraden för de anställda under en period. Den anställde får en något sänkt lön under perioden, men inte i samma omfattning som den sänkta sysselsättningsgraden. Arbetsgivaren får sedan stöd från staten för en del av sina kostnader. 

Här har vi sammanställt vanliga frågor och svar.


Om din fråga inte finns med i sammanställningen kan du maila din fråga till:

NordicCoronaSupport@sodexo.com eller 
HRChefer.SE@sodexo.com

Frågor?

Förutom att vända dig till din chef kan du även maila:

NordicCoronaSupport@sodexo.com

HRChefer.SE@sodexo.com

Folkhälso-myndigheten

Nordic House i Solna

Ska du till vårt kontor Nordic House i Solna?

Se filmen om vad som gäller med säkerhetsavstånd m.m >

Ytterligare information finns på:

För medarbetare med Sodexomail, inloggning krävs